Publicat 8/5/2019 7:18:55 +02:00CET

El Parlament abordarà dues proposicions sobre fiscalitat en la compra d'habitatges

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El Parlament abordarà aquest dimecres dos debats de totalitat sobre fiscalitat a l'hora de comprar un habitatge, una de CatECP de modificació de la Llei de mesures fiscals i administratives, i una altra del PP relacionada amb l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Segons l'ordre del dia aprovat per la Mesa del Parlament, després de la sessió de control als consellers i al president de la Generalitat, Quim Torra, la cambra debatrà conjuntament les dues proposicions de llei: la dels comuns arriba al ple sense esmenes a la totalitat, amb la qual cosa seguirà la seva tramitació parlamentària, mentre que el PP en té dos, una de conjunta de JxCAT i ERC, i una altra del PSC-Units.

La iniciativa de CatECP proposa modificar l'article 7 de la Llei de mesures fiscals i administratives perquè l'impost sobre actes jurídics documentats, aplicable als documents notarials que formalitzen l'entrega de préstecs hipotecaris, i que ara han de pagar els bancs, augmenti fins al 2%, la qual cosa consideren que comportaria un increment en la recaptació de la Generalitat del 20% respecte al 2016.

La proposició del PP proposa rebaixar dos punts l'impost que afecta les transmissions patrimonials oneroses en la compra i venda de béns i immobles, la qual cosa rebaixarà al 8% el tipus impositiu que s'aplica amb caràcter general, i al 6% en el cas d'habitatges protegits, entre altres qüestions.

De cara a aquest dijous, està previst que la cambra faci el debat de totalitat de la proposició de llei de JxCat i ERC sobre ports i transport marítim que pretén regular el sistema portuari i el transport de passatgers en aigües marítimes i continentals, sense perjudici de la regulació específica dels ports de Barcelona i Tarragona, tots dos d'interès general.

Sense esmenes a la totalitat, la iniciativa modifica la legislació actual per articular un sistema portuari per a totes les infraestructures situades a Catalunya que s'adapti a les noves realitats i posi les infraestructures portuàries al servei de la promoció industrial, turística i social de Catalunya,

CONCA

En l'ordre del dia d'aquest dimecres també està prevista la proposta de debat i votació en lectura única de la proposició de llei del PSC-Units de modificació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca): si s'aprova s'obrirà un termini perquè els grups presentin esmenes, a la totalitat o a l'articulat, i aquest dijous es durà a terme el debat i la votació final.

La iniciativa proposa modificar la Llei del Conca perquè prevegi que els membres de l'òrgan que cessin en expirar el seu mandat puguin continuar exercint les seves funcions fins a la presa de possessió dels nous membres.