Publicat 12/5/2019 10:55:30 +02:00CET

Barcelona fixa en 10 milions el percentatge mínim de contractació amb reserva social per 2019

Barcelona destinarà 3,45 milions a beques per a activitats d'estiu per a nens i adolescents
DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS) - Archivo

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el Decret de contractació social de 2019 que fixa el percentatge de contractació amb reserva social en un import mínim de 10 milions d'euros, un milió més que l'any passat.

En un comunicat aquest diumenge, el consistori ha informat que es tracta d'una de les tres mesures que ha aprovat per "afavorir la contractació social i reforçar i preservar la tasca que fan els Centres Especials de Treball i Empreses d'Inserció".

L'Ajuntament compleix així la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic que obliga les entitats locals a fixar el percentatge mínim de reserva en els procediments d'adjudicació a favor dels centres Especials de Treball d'iniciativa social i Empreses d'Inserció.

Al tancament de l'exercici 2018, la xifra aconseguida ha estat de 10.274.373 euros, per la qual cosa s'ha sobrepassat el percentatge mínim que es va fixar a l'inici de l'any en 9 milions d'euros, segons les dades recollides per la Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable.

Per això, el decret corresponent a aquest any ha augmentat el percentatge i ha fixat l'objectiu de reserva social per 2019 en un import mínim de 10 milions.

El decret, signat per l'alcaldessa aquesta setmana, estableix que la gerència municipal fixarà la distribució d'aquesta reserva en els diferents departaments i que la Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable verificarà el seu compliment.

EFECTES DE L'SMI

A més, l'Ajuntament ha decidit aprovar una mesura d'urgència per compensar els Centres Especials de Treball (Cets) i les empreses d'inserció, per mitigar l'impacte que ha tingut l'increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) sobre els contractes actualment vigents amb el consistori.

El consistori ha volgut donar així resposta a les reclamacions i a l'impacte que ha generat l'augment de l'SMI sobre contractes vigents, on el preu es determina tenint en compte unes condicions salarials concretes i, amb el canvi de condicions i l'increment aprovat pel Govern central, es queden sense el marge mínim.

Aquesta acció d'urgència s'emmarca en un procés de millora de la Contractació amb Reserva Social de l'Ajuntament, que ha reclamat a la resta d'administracions que també apliquin mesures similars.

CONTRACTACIÓ RESERVADA

En tercer lloc, l'Ajuntament ha aprovat una instrucció interna per millorar la contractació reservada amb els Centres Especials d'Iniciativa Social i empreses d'inserció.

Durant el 2018 s'ha treballat amb diferents àrees del consistori, entitats representatives de l'economia social i el sector de la discapacitat una sèrie de millores en la forma de fer la contractació destinada a la reserva social.