La guerra comercial i el Brexit eleven la probabilitat de recessió a la zona euro, segons el Banc d'Espanya

Publicat 25/11/2019 12:28:30CET
Bandera de la Unió Europea, Comissió Europea, UE, Brussel·les.
PIXABAY - Archivo

MADRID, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El Banc d'Espanya constata un "afebliment notable" de l'activitat en "nombroses" economies de la zona euro el 2019, així com augments de la probabilitat de recessió a causa de la intensificació gradual de fonts d'incertesa, com la tensió comercial entre els Estats Units i la Xina o el Brexit.

Així ho assenyala l'organisme supervisor en un article analític sobre el model d'alerta de crisi per als països de la zona de l'euro, en el qual constata augments de la probabilitat de recessió a través dels models que prediuen el creixement del PIB en funció d'un conjunt d'indicadors conjunturals de freqüència mensual.

El model d'alerta precoç es basa en cinc variables l'evolució de les quals pot denotar el sorgiment de desequilibris macrofinancers, com són el saldo per compte corrent, els costos laborals unitaris relatius davant de la resta de l'àrea, l'endeutament de les llars i de les empreses i la prima de risc sobirà.

L'organisme explica que la deterioració de les perspectives d'evolució de l'activitat a curt termini ha vingut determinada per la "intensificació gradual" de diverses fonts d'incertesa que afecten l'economia global, com les tensions comercials entre els Estats Units i la Xina o les vicissituds al voltant del procés del Brexit.

No obstant això, apunta que el model que s'ha fet servir no mostrava, amb la informació disponible fins el 2018, un augment de la probabilitat de recessió el 2019, cosa que explica per què aquests factors d'incertesa no van tenir aquell any una incidència apreciable en les variables que capturen el risc de caiguda del PIB en el model.

En concret, el model d'alerta precoç de crisi apunta a un increment generalitzat per països de la probabilitat de recessió de l'activitat a mitjans de la passada dècada, just abans del començament de la gran recessió.

En comparació amb les economies del nucli de la zona euro, aquest augment de la probabilitat de crisi va ser molt més acusat als països de la perifèria, on es va veure impulsat per una deterioració del saldo per compte corrent un augment de l'endeutament del sector privat i una deterioració de la competitivitat.

En diverses d'aquestes economies, la probabilitat de recessió que preveu el model es va aguditzar el 2011-2012, que consicideix amb els successius episodis de crisi de deute sobirà. Amb tot, les probabilitats de recessió s'han moderat substancialment amb posterioritat, fins situar-se en valors reduïts a la majoria de països, tot i que encara superiors en alguns d'ells.

Entre els principals països de la UEM, els augments de la probabilitat de recessió entre els que van ser intervinguts durant la dècada passada i el 2013 van ser moderats a Alemanya, Bèlgica o França. No obstant això, Espanya, Grècia, Irlanda, Portugal i Itàlia van registrar increments d'aquesta probabilitat més significatius.