El Govern d'Andorra presenta un pressupost amb 23 milions de dèficit

Publicat 14/11/2019 21:22:54CET
El ministre de Finances, Èric Jover, durant la presentació del pressupost
SFG

Es preveu un increment del 0,5% dels ingressos corrents i del 3% de les despeses de funcionament

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Andorra ha presentat un pressupost amb 23 milions d'euros de dèficit de caixa, encara que preveu que s'apropi a l'equilibri amb la seva liquidació, segons ha explicat el ministre de Finances, Èric Jover, aquest dijous a la tarda en roda de premsa.

Els grans nombres són 470,3 milions de despeses i 447 milions d'ingressos, i les liquidacions dels últims exercicis fan pensar que es tancarà el 2020 prop de l'equilibri pressupostari o "fins i tot amb superàvit".

El ministre ha manifestat que, des de l'arribada de Demòcrates per Andorra al Govern, "la gestió ha estat bastant més rigorosa que la que s'havia fet abans", i ha afirmat que la voluntat segueix sent de no incrementar el deute i situar-se en el dèficit zero.

Jover ha explicat a la premsa que en aquest pressupost 2020 s'han moderat els ingressos per ajustar-los als nivells de liquidació que s'estan tenint en l'exercici corrent, encara que segueixen tenint una tendència de creixement.

Així, s'espera que els ingressos corrents creixin un 0,5%; la recaptació per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) pujaria fins als 41,7 milions d'euros (17,45% més que el pressupost 2019) i fins el 39 milions per Impost de Societats (IS) (4,64% de variació positiva).

El que presenta una tendència a la baixa és el que grava la renda dels no residents, pel qual s'espera recaptar uns 7 milions, un 21,8% menys que en el pressupostat en l'exercici corrent.

Jover ha explicat que aquesta rebaixa es deu a "l'ampliació de la xarxa" de països amb els quals s'ha signat un acord de no doble imposició; lluny de preocupar-se per aquesta reducció d'ingressos, el Govern andorrà està convençut que "es compensarà amb escreix per altres partides" fruit de l'activitat econòmica andorrana.

D'altra banda, la imposició indirecta "s'ha hagut d'afinar més", ha manifestat el ministre, tenint en compte les últimes liquidacions i el nivell de liquidació d'aquest 2019: hi ha creixement, però no al ritme que s'hi havia previst, segons Jover.

Per aquesta s'espera recaptar 296,8 milions d'euros, un 2,34% menys del que es preveu al pressupost vigent.

LES DESPESES

Les despeses de personal s'incrementen en 3,9 milions respecte l'any anterior (el 3,3%), situant-se en els 123 milions d'euros, un increment que s'explica, en gran manera, per l'aportació d'1,6 milions per al complement de les jubilacions que no s'havien previst al seu moment.

També augmenten les despeses per béns corrents i serveis fins als 53,3 milions, que s'explica per la inversió en la digitalització de l'Administració, però ho fan en una menor mesura del que caldria esperar hagut de "a l'esforç" realitzat per reduir altres despeses.

Les transferències corrents també augmenten fins als 200,5 milions, el 3,26% respecte al pressupost anterior i, en aquest capítol, Jover ha destacat el compromís del Govern per mantenir les diferents ajudes socials, la qualitat del sistema de salut i educatiu.

La política d'inversions continua sent incrementar aquelles destinades a infraestructures que tenen un impacte en l'economia productiva i les inversions reals de capital sumen 44,4 milions.

Així, es destinen 3,1 milions a la digitalització de l'Administració, 4,2 milions en escoles, 2,5 milions per a l'edifici del departament de Conservació i Explotació de Carreteres i 1,1 milions a la futura seu de la Justícia, entre altres inversions.

MARC PRESSUPOSTARI

El marc pressupostari per a la legislatura 2020-2023 preveu que les despeses oscil·lin entre els 470 i els 480 milions d'euros i que el nivell d'endeutament no superi el 34% del PIB, encara que la Llei de sostenibilitat pressupostària marca un límit del 40%.