Publicat 19/10/2019 17:34:25 +02:00CET

La supervivència al càncer de mama a Catalunya augmenta per la detecció precoç i els tractaments

Dia mundial del càncer de mama.
EUROPA PRESS / ELISA PIÑÓN

BARCELONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

La consolidació dels programes de detecció precoç i la millora dels tractaments ha fet augmentar la supervivència al càncer de mama a Catalunya, ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat aquest dissabte, el Dia Mundial contra aquest tumor.

Les dades indiquen que la supervivència de cinc anys de pacients diagnosticats de càncer de mama ha crescut durant el període 1995-2014, passant d'un 76% entre 1995 i 1999 a un 84% entre 2000-2014.

Per estadis de la malaltia, l'evolució de la supervivència als 5 anys en aquest període ha incrementat d'un 93% a un 98% a l'estadi I; del 83% al 89% en estadi II, i del 65% al 70% a l'estadi III, mentre que a l'estadi IV, el més avançat, l'increment de la supervivència és menor, del 17% al 18%.

Es tracta del càncer més freqüent en dones al món, i segons estimacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 2018 es van diagnosticar 2.088.849 dones amb càncer de mama (l'11,5% de tots els càncers), de les quals van morir 626.679 per aquest tumor.

A Catalunya es van diagnosticar 4.557 nous casos, dels quals gairebé el 40% van ser dones majors de 65 anys i un 21,6% en majors de 74, i s'estima que el 2025 de diagnosticaran 4.877, dels quals el 23,7% seran majors de 74, ja que es produirà un augment de la població d'aquesta edat.

El 2018 van morir 1.015 dones per aquest tumor a Catalunya, i la mortalitat ha disminuït un 2,6% per la millora de tractaments i atenció sanitària, així com la participació al programa de detecció precoç.

Aquest any es va convidar a participar al programa a 429.207 dones, de les quals van participar un 65,4% i es van detectar més de 1.255 tumors, dels quals el 75% van ser en fases inicials.