Les universitàries són majoria però només un de cada quatre catedràtics són dones

Actualitzat 17/12/2019 12:45:17 CET
Proves de selectivitat (PAU) a Barcelona
EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -

Les estudiants són majoria a la universitat, però les dones són minoria com a docents i només dos de cada deu catedràtics universitaris són dones, segons un estudi de la Xarxa Vives d'Universitats, que engloba els centres universitaris dels territoris de parla catalana.

Les dones estudiants són majoria: són un 54% en els graus, un 54% en els màsters i un 51% en els doctorats, però la seva presència continua sent minoritària en àrees com Enginyeria i Arquitectura, on només representen una de cada quatre matrícules.

La proporció de dones és més elevada a les àrees de Ciències de la Salut (68%), Arts i Humanitats (64%) i Ciències Socials i Jurídiques (59%), i a Ciències Experimentals es manté l'equilibri respecte als homes.

Per titulacions, les carreres vinculades a la cura i atenció als altres són les més feminitzades, com és el cas d'Educació Infantil i Infermeria, amb més del 75%.

Segons l'informe, l'elecció d'estudis universitaris reafirma "la tradicional segregació en les carreres acadèmiques i respon als rols i estereotips de gènere adquirits en el procés de socialització".

Les dones aproven més (85%) que els homes (80%) en totes les disciplines, i la seva taxa d'abandonament és menor que la dels homes, 20% davant del 17%, tant en estudis de grau com en màsters i doctorats.

PDI

Les dones professores i investigadores són minoria a la universitat (42%) i es reprodueix en tots els camps d'especialització, i s'accentua en Enginyeria i Arquitectura i Ciències Experimentals, amb un 76% i un 64% d'homes professors i investigadors.

Malgrat que en les categories inicials d'entrada a la universitat no hi ha pràcticament diferències entre sexes, a mesura que es progressa i augmenta el rang acadèmic, les desigualtats s'accentuen i la presència femenina es redueix.

Entre el professorat titular d'universitat i el d'escola universitària, la proporció d'homes és de sis de cada deu, i en el cas dels catedràtics augmenta fins a vuit de cada deu.

L'informe remarca que aquesta diferència marca el sostre de vidre en la promoció femenina i demostra que no es respecta el principi de presència equilibrada que regeix la llei d'igualtat, perquè "les categories superiors estan dominades per homes, mentre que les dones es concentren a la base de la piràmide jeràrquica".

ÒRGANS DE GOVERN

En els òrgans de govern universitaris, les dones estan menys presents en la majoria d'alts càrrecs (38%), com per exemple que, de les 22 universitats de la Xarxa Vives, només en quatre hi ha una rectora, i només hi ha més presència de dones en la categoria de secretària general.

Entre el personal d'administració i serveis (PAS) les dones representen el 63% del col·lectiu, però set de cada deu persones que ocupen alts càrrecs són homes.

L'informe crida a avaluar la incidència que tenen en les polítiques universitàries els indicadors que diagnostiquen la desigualtat de gènere, i recomana estudiar la relació que pot haver-hi entre la desigualtat de gènere i la qualitat de les universitats.

Reivindica la urgència de fer investigacions que quantifiquin les necessitats del personal universitari en matèria de conciliació i corresponsabilitat, i demana "anar més enllà" de la regulació jurídica i revisar l'estructura per garantir institucions no discriminades per raó de gènere.