La Generalitat invertirà 750.000 euros a agilitar la valoració de la dependència i discapacitat

Actualitzat 5/2/2019 19:01:26 CET
Una infermera fa el seguiment infermer a persones grans
A.CREUS Y A.GARCÍA / BANC D'IMATGES INFERMERES

Augmentarà el personal i es faran valoracions d'ofici en casos crònics

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat posarà en marxa un "pla de xoc" per reduir les llistes d'espera per a les valoracions de discapacitat i de dependència i consistirà en una inversió addicional aquest 2018 de més de 750.000 euros.

En un comunicat aquest dimarts, el departament ha admès que la normativa estableix que el termini de valoració no ha de superar els tres mesos, però actualment la mitjana està al voltant dels cinc mesos en la dependència i ascendeix a sis per a les valoracions de discapacitat.

Per revertir aquesta situació, el pla de xoc proposarà incrementar aquest any el personal encarregat de les valoracions de dependència en zones en què els terminis d'espera són més elevats, com les comarques del Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme (Barcelona).

En nens depenents, també mirarà de millorar-ne l'atenció i reduir-ne les valoracions continuades en els casos amb caràcter provisional per poder-les transformar en permanents en els casos de malalties greus.

En l'àmbit de la discapacitat, s'augmentarà el 2019 els professionals i les valoracions dels equips territorials i s'articularà correspondències amb les valoracions de dependència perquè les persones més grans de 65 anys no hagin de fer per duplicat les valoracions de discapacitat quan tenen un grau de dependència reconegut.

També es reduiran les valoracions provisionals reiterades, tant en nens com en adults crònics, mentre que es faran valoracions d'ofici en determinades patologies a partir d'informes mèdics de salut oficials.

BAREM ÚNIC

La Generalitat insta el Ministeri de Sanitat i Serveis Socials a accelerar els treballs per establir el barem únic de valoració de la dependència i la discapacitat, que permetrà potenciar la multidisciplinarietat dels equips actuals de valoració, crear sinergies i augmentar la capacitat.

Actualment la Conselleria destina més de 13 milions d'euros a aquestes valoracions, que han vist més pressió per l'entrada en el sistema de 60.000 usuaris de grau i a partir del juliol, així com per als equips municipals que elaboren els Plans Individuals d'Atenció (PIA).

A Barcelona, s'ha previst una aportació econòmica de 300.000 euros anuals al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per agilitar els PIA.

Un total d'11.194 persones van morir entre el 2013 i el 2017 sense poder accedir a una prestació per dependència a Catalunya, i actualment n'hi ha 18.438 en llista d'espera per a una residència de gent gran finançada públicament, segons les xifres del departament.

En un comunicat, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) va criticar que les persones grans "no estan rebent la importància que mereixen", com mostren aquestes xifres, i va demanar reduir les llistes d'espera a través de la Prestació econòmica vinculada al servei (PEVS).