Actualitzat 28/10/2021 12:43 CET

Els estudiants podran fer la selectivitat amb una assignatura suspesa i el Batxillerat en tres anys

Archivo - Arxiu - Alumnes d'un institut de Sevilla
María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 oct. (EUROPA PRESS) -

Els estudiants es podran presentar a les proves d'accés a la universitat amb una assignatura suspesa i, a més, podran cursar el Batxillerat en tres anys, en lloc de dos.

Així ho recull l'esborrany del projecte del reial decret pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims del Batxillerat, que desenvolupa la nova llei educativa, la LOMLOE, pel que fa al currículum d'aquesta etapa.

El document, al qual ha tingut accés Europa Press, dedica un article complet a l'organització del Batxillerat en tres anys acadèmics, en el qual explica que, de manera excepcional, es podrà establir una distribució de les matèries en tres anys acadèmics, en lloc de dos, per als alumnes que ho requereixin per les seves "circumstàncies personals, temporals o permanents".

L'esborrany determina quins han de ser aquests requisits, que són: els estudiants que cursin l'etapa de manera simultània als ensenyaments professionals de música; els que acreditin la consideració d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment; els que requereixin una atenció educativa diferent a l'ordinària perquè presenten alguna necessitat específica de suport educatiu; o els que al·leguin altres circumstàncies que, segons el parer de la corresponent administració educativa, justifiquin l'aplicació de la mesura.

El projecte del reial decret també fixa la promoció, avaluació i titulació dels estudiants de Batxillerat. Respecte a la promoció, la proposta estableix que els alumnes passaran de primer a segon de Batxillerat quan hagin superat les matèries cursades o tinguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, a diferència de Secundària, en què no es tindran en compte les matèries sense aprovar.

Una altra novetat és que, si bé la superació de les matèries de segon curs estarà condicionada a aprovar les corresponents matèries de primer curs, els alumnes es podran matricular a assignatures de segon sense haver cursat la corresponent matèria de primer sempre que el professor que la imparteixi consideri que l'alumne reuneix les condicions necessàries per poder seguir la matèria de segon.

Quant a l'avaluació, el projecte recull que serà "contínua i diferenciada segons les diferents matèries" i serà el professor qui decidirà, a final de curs, si l'alumne ha assolit els objectius i l'adequat grau d'adquisició de les competències corresponents.

El text també recull que els alumnes es podran sotmetre a exàmens de recuperació de les matèries que no hagin aprovat, una altra diferència significativa pel que fa a l'ESO, en què es preveu eliminar aquest tipus de proves.

D'altra banda, els alumnes podran obtenir el títol de batxiller quan aprovin totes les assignatures dels dos cursos de Batxillerat. Però també manté l'excepció de poder-lo obtenir si supera totes les matèries excepte una, si així ho decideix l'equip docent.

Aquesta excepció està subjecta a certs requisits, com ara: que l'equip docent consideri que l'alumne ha assolit els objectius i competències vinculats al títol de Batxillerat; que no s'hagi produït una inassistència continuada i no justificada de l'alumne en la matèria suspesa; que l'alumne s'hagi presentat a les proves i fet les activitats per ser avaluat, entre les quals la convocatòria extraordinària; i que la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les matèries de l'etapa sigui igual o superior a cinc.

Això vol dir que un alumne que hagi aprovat totes les assignatures de Batxillerat excepte una, es podrà presentar a la prova d'accés a la universitat, l'anomenada EBAU.

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2021 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés