Publicat 29/11/2019 17:44:21 +01:00CET

El TSJM afirma que la relació laboral d'un repartidor de Glovo és pròpia d'un treballador de plantilla

Acord entre Glovo y Qonto.
QONTO - Archivo

MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha revocat la resolució d'un jutjat social de Madrid que va establir que la relació d'un repartidor amb l'empresa Glovo era pròpia de treballador autònom i que existeix una relació laboral ordinària o comuna.

Així ho recull la sentència de la Sala social del TSJM per declarar improcedent l'acomiadament d'aquest 'rider', una vegada que la seva relació laboral no és d'autònom, i decreta que se'l readmeti "immediatament" al seu lloc de treball en les mateixes condicions que tenia, però amb un contracte de feina ordinari, o bé se l'indemnitzi amb 2.416,70 euros.

El Jutjat social número 17 de Madrid entenia que no hi havia motiu per una demanda per acomiadament improcedent perquè la relació contractual era de "treballador autònom amb criteris organitzatius propis, i assumeix el risc i ventura de la seva activitat".

"El professional té total llibertat, en sentit ampli, per acceptar o rebutjar la realització d'un servei. També té plena llibertat per connectar-se a l'app a través de la qual rep la notificació d'entrada de sol·licitud d'un servei", exposava la sentència ara revocada.

Davant d'aquest criteri, el TSJM estima que hi ha diversos punts en aquesta relació contractual que no s'ajusten a la del treballador autònom, sinó a una relació laboral comuna, com el fet d'assumir encàrrecs a una tarifa fixa marcada de manera "unilateral" o el pes de la plataforma digital per realitzar els serveis, de la qual el treballador no té poder de decisió.

"Ja vam dir que la percepció d'un preu per cada encàrrec fet en atenció a les tarifes fixades de manera unilateral per l'empresa és també una forma de salari per unitat d'obra de les previstes a l'article 26 de l'Estatut dels Treballadors, i sense que el fet que el seu cobrament depengui, com no podia ser d'una altra manera, de la materialització final de la comanda amb prèvia virtualitat a l'anterior, ni suposi que l'actor respongués de la bona fi del servei o, més concretament, assumís el risc i ventura del mateix", detalla.

A més, per remarcar que aquesta relació és de "alienitat" o "subordinació" a Glovo al·ludeix la sentència judicial al fet que és l'empresa que acorda amb diferents establiments i comerços els preus que aquests abonen, amb unes tarifes de les quals "el repartidor es lucra pels encàrrecs que efectua, incloses les sumes addicionals per quilometratge i temps d'espera, en l'establiment de la qual no té la més mínima participació".

"Quant a l'alienitat en els mitjans, la seva presència en aquest cas resulta inobjetable", detalla la sentència.

"En aquest sentit, indica que n'hi ha prou amb comparar, d'un costat, l'enorme importància econòmica de la plataforma digital propietat de la demandada, que representa la seva marca com a senyal d'identitat al mercat i constitueix, a la vegada, la seva eina essencial de funcionament a través de diferents aplicacions informàtiques en relació tant amb els comerços associats i els clients finals o usuaris que s'hi connecten, quant als repartidors que com a instrument medial contribueixen amb la seva prestació de serveis a l'assoliment dels objectius productius de l'empresa en el marc del seu model de negoci", afirma.

D'altra banda, cita els "escassos elements materials, a la vegada de valor limitat, que el demandant aporta, consistents en un telèfon mòbil amb el qual entren a l'aplicació i una motocicleta, tot i que la majoria de les vegades es tracta d'una bicicleta, motoritzada o no", afegeix la sentència.

D'altra banda, exposa que "abunda en l'alienitat" també en l'elaboració per l'empresa de les factures que gira el repartidor al seu nom. "És evident que sense tan repetida plataforma digital sería il·lusòria la prestació de serveis per l'actor, que manca de qualsevol control sobre la informació facilitada a aquesta eina, la programació de la qual mitjançant algorismes li és aliena per complet", argumenta el TSJM.

A la vegada, raona que a això se li suma que el titular de l'empresa és el titular de la plataforma digital i les seves aplicacions informàtiques que "comporten l'element fonamental que permet la feina de l'actor com repartidor, amb la realització del qual contribueix a afermar al mercat digital la marca de Glovo, que d'aquesta manera es nodreix dels ingressos econòmics que obté".

"Per això, afirmacions com ara que el recurrent gaudeix de llibertat d'horari i, fins i tot, pot rebutjar lliurement un encàrrec que li hagi estat assignat per l'aplicació informàtica, han de valorar-se des de la relativitat que resulta de les condicions reals que l'empresa li imposa per a la seva prestació de serveis com a repartidor", afegeix la sentència.

En conseqüència, recull que els contractes subscrits entren dins del supòsit de fals autònom en els criteris que fixa la directiva europea actual.