Actualitzat 11/3/2019 19:42:35 +00:00 CET

Trump demanarà aquest dilluns al Congrés 8.600 milions de dòlars per acabar el mur a partir de 2020


Polaris

WASHINGTON, 10 Mar. (Reuters/EP) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha redoblat el seu enfrontament amb la bancada demòcrata al Congrés després de conèixer-se que aquest dilluns demanarà, en la seva nova sol·licitud de partida pressupostària per 2020, uns 8.600 milions de dòlars per completar el mur amb Mèxic, una quantitat molt major de la que ha sol·licitat aquests mesos, el rebuig de la qual va obligar el mandatari a invocar una llei de poders d'emergència.

Aquests 8.600 milions excedeixen els 8.100 obtinguts a través de la declaració d'emergència i s'aconseguirien a través del Departament de Seguretat Interior (5.000 milions) i del pressupost de construcció del Pentàgon (3.600 milions). Cal recordar que Trump va imposar aquesta declaració després que el Congrés assignés aquest projecte únicament 1.375 milions de dòlars.

En cap cas es contempla ja la xifra de 25.000 milions que Trump va arribar a proposar al principi d'aquesta baralla, i ni molt menys que Mèxic pagui per l'obra, com va arribar a dir el mandatari en plena campanya.

Com ha ocorregut anteriorment, no s'espera que el Congrés aprovi la quantitat que es presentarà demà, però la petició de Trump té un important contingut simbòlic de cara a les eleccions de l'any que ve, segons fonts de la seva administració, perquè "el capacita per dir que està complint la seva promesa d'obtenir el control operatiu de la frontera sud-oest del país".

Concretament, la nova petició de Trump es basa en un pla traçat el 2017 pel servei de Duanes i Protecció Fronterera d'EUA, que calcula un cost total de 18.000 milions de dòlars per "construir o reemplaçar" un total de 1.162 quilòmetres de mur. No obstant això, fins ara només 179 quilòmetres estan "construïts o en construcció".

Al costat de la seva nova proposta per al mur, Trump demanarà un increment del 5 per cent de les assignacions per al Departament de Seguretat Interior, sota els ordres del qual operen tant l'esmentat servei de vigilància fronterera com les autoritats de control migratori -- l'ICE, encarregat d'executar les detencions d'immigrants il·legals --.

El gran problema és que aquesta nova partida que proposa Trump hauria d'aprovar-se abans de l'1 d'octubre de 2020, abans de les eleccions presidencials, i en un moment en què el Congrés s'enfronta a dos dates límit: l'aprovació d'aquesta partida pressupostària i la pujada del sostre de despesa. Si fracassen ambdues, el país s'exposa a entrar al mateix temps en suspensió de pagaments i sense un Govern federal operatiu.

Junto a su nueva propuesta para el muro, Trump va a pedir un incremento del 5 por ciento de las asignaciones para el Departamento de Seguridad Interior, bajo cuyas órdenes operan tanto el mencionado servicio de vigilancia fronteriza como las autoridades de control migratorio -- el ICE, encargado de ejecutar las detenciones de inmigrantes ilegales --.

El gran problema es que esta nueva partida que propone Trump debería aprobarse antes del 1 de octubre de 2020, antes de las elecciones presidenciales, y en un momento en que el Congreso se enfrenta a dos fechas límite: la aprobación de esta partida presupuestaria y la subida del techo de gasto. Si fracasan ambas, el país se expone a entrar al mismo tiempo en suspensión de pagos y sin un Gobierno federal operativo.