Publicat 11/9/2019 16:06:47 +02:00CET

El Tribunal Suprem fixa un criteri per a les execucions pendents amb clàusula de venciment anticipat

Grupo de vivienda pública de Benaguacil
GVA - Archivo

No tiraran endavant els desnonaments amb menys de dotze mesos d'impagament

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem ha aclarit els efectes de la nul·litat de les clàusules de venciment anticipat que va sentenciar el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) i ha fixat el criteri per a les execucions hipotecàries pendents.

El passat mes de juliol el TJUE va avalar que els jutges nacionals abordessin la nul·litat d'aquesta clàusula i substituir-la per una nova disposició legal quan el contracte no pugui subsistir si se suprimeix la clàusula abusiva i si l'anul·lació del contracte exposa el consumidor a conseqüències especialment perjudicials.

Com la Sala Primera del Tribunal Suprem entén que la supressió de la clàusula causaria la nul·litat total del contracte, la qual cosa exposaria el consumidor a conseqüències especialment perjudicials, caldria acollir-se a aquesta substitució d'una clàusula per una altra que permet el TJUE.

Segons ha comunicat en la seva interlocutòria, el Suprem considera lògic tenir en compte la nova llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari com a norma més beneficiosa per al consumidor, per la qual cosa ha facilitat unes orientacions per als procediments en execució hipotecària en curs en els quals no s'hagi produït encara l'entrega de la possessió a l'adquiridor.

En concret, ha assenyalat que haurien de ser sobreseguts sense més tràmit els processos en què el préstec es va donar per vençut abans de l'entrada en vigor de la Llei 1/2013 de mesures per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, per aplicació d'una clàusula contractual prestigiosa nul·la, la qual cosa va tenir lloc el 5 de maig del 2013.

Respecte als processos en què el préstec es va donar per vençut posteriorment a l'entrada en vigor d'aquesta llei, seran també sobreseguts si l'incompliment del deutor no reuneix els requisits de gravetat que contempla l'article 24 de la nova llei de crèdit immobiliari.

Aquest article estipula que, perquè una entitat pugui exercir el seu dret de venciment anticipat, les quotes impagades han de superar el 3% del capital concedit o 12 quotes mensuals si es produeix durant la primera meitat de vida d'un préstec, i el 7% del capital concedit o 15 quotes mensuals si passa durant la segona meitat.

Així, indica que podrà continuar la tramitació dels processos en què el préstec es doni per vençut després de l'entrada en vigor de la Llei 1/2013 quan l'incompliment del deutor arribi a la gravetat anteriorment esmentada, és a dir, quan les quotes impagades superin el 3% del capital concedit o 12 quotes mensuals.

En qualsevol cas, el Tribunal Suprem ha afirmat que el sobreseïment dels processos no impedirà una demanda executiva basada no en el venciment anticipat per previsió contractual sinó en l'aplicació de la nova llei de crèdit immobiliari.