Text íntegre de l'acord PSOE-ERC

Publicat 2/1/2020 20:09:24CET

MADRID, 2 gen. (EUROPA PRESS) -

El text íntegre de l'acord al que han arribat PSOE i ERC perquè el partit independentista s'abstingui en la investidura de Pedro Sánchez és el següent:

"ACORD PER A LA CREACIÓ D'UNA TAULA ENTRE EL GOVERN D'ESPANYA I EL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE POLÍTIC"

Les parts signatàries d'aquest acord constatem que ens trobem davant l'oportunitat de desbloquejar i canalitzar el conflicte polític sobre el futur de Catalunya i establir les bases per a la seva resolució, doncs hi ha voluntat de diàleg per aconseguir un acord que ens permeti superar la situació actual.

El reconeixement d'aquesta oportunitat, i la voluntat i fermesa política expressada per ambdues parts, permeten explorar i abordar l'obertura d'una nova etapa basada en el diàleg efectiu, obert i sincer i apostar pel reconeixement i enteniment institucional.

Per tot això, conforme als principis de lleialtat institucional i bilateralitat que regeixen el marc polític de relació entre el Govern d'Espanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya, acordem el següent:

1. El reconeixement del conflicte polític i l'activació de la via política per resoldre'l. Partim del reconeixement que existeix un conflicte de naturalesa política en relació al futur polític de Catalunya.

Com qualsevol conflicte d'aquesta naturalesa, només pot resoldre's a través de lleres democràtiques, mitjançant el diàleg, la negociació i l'acord, superant la judicialització del mateix.

2. Creació d'una TAULA BILATERAL DE DIÀLEG, NEGOCIACIÓ I ACORD PER A LA RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE POLÍTIC.

Per això, adoptem el compromís de crear una Taula de diàleg, negociació i acord entre Governs, que partirà del reconeixement i legitimitat de totes les parts i propostes i que actuarà sense més límits que el respecte als instruments i als principis que regeixen l'ordenament jurídic democràtic.

Aquesta Taula com a instrument polític se sustenta en els següents principis:

1) Composició: el Govern d'Espanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya. S'establiran les delegacions de forma paritària i amb els membres que ambdues parts decideixin.

2) Contingut: diàleg obert sobre totes les propostes presentades. Totes les parts aportaran amb llibertat de continguts les seves propostes detallades sobre el futur de Catalunya. I es valoraran, debatran i argumentaran les posicions referent a cada proposta.

3) Calendari transparent: la Taula iniciarà els seus treballs en el termini de quinze dies des de la formació de Govern a Espanya i establirà terminis concrets per a les seves reunions i per presentar les seves conclusions.

4) Seguiment i garanties de compliment: la Taula establirà mecanismes per garantir l'inici i manteniment de la seva activitat i el compliment dels acords.

En aquest espai hauran de cercar-se acords que comptin amb un suport ampli de la societat catalana. En aquest sentit, ambdues parts es comprometen a impulsar l'efectivitat dels acords que s'adoptin a través dels procediments oportuns. Les mesures en què es materialitzin els acords seran sotmeses si escau a validació democràtica a través de consulta a la ciutadania de Catalunya, d'acord amb els mecanismes previstos o que puguin preveure's en el marc del sistema jurídic-polític.

Aquesta Taula es coordinarà amb altres espais de diàleg institucionals i parlamentaris ja existents, que hauran de potenciar-se. Entre d'altres, la Comissió Bilateral Generalitat-Estat recollida a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Taula de Partits existent al Parlament de Catalunya".

Contador