El TC declara que la Generalitat té competència per legislar en contractes de compravenda

Publicat 22/11/2019 15:48:16CET

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha declarat que la Generalitat té competència per legislar en matèria de contractes de compravenda, permuta, mandat i gestió de negocis aliens.

En una sentència del ponent Juan Antonio Xiol Ríos, que ha consultat Europa Press, el Tribunal Constitucional ha resolt el recurs d'inconstitucionalitat que va interposar el Govern espanyol contra els preceptes del Codi Civil de Catalunya que regulen aquests aspectes.

Es tracta dels articles 3, 4 i 9 de la Llei de Catalunya 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i als contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.

El tribunal ha estimat únicament la impugnació que fa referència a l'article 621-54.3 del Codi Civil, i la sentència declara "inconstitucional i nul" aquest precepte en apreciar que el procediment notarial de resolució de conflictes que estableix vulnera les competències que atribueix a l'Estat l'article 149.1.6 CE.

La sentència diu que els contractes de compravenda, permuta, mandat i gestió de negocis aliens que regula la normativa tenen connexió amb institucions del dret civil català existents a l'entrada en vigor de la Constitució, i per això, en virtut de les competències en matèria de dret civil (art.129 EAC), la Generalitat pot regular.

Així mateix, ha verificat que aquesta competència s'ha exercit respectant la competència que l'art.149.1.8 de la Constitució atribueix a l'Estat per establir "les bases de les obligacions contractuals".

Quant a la compravenda de consum, la sentència posa de manifest que Catalunya ha assumit competències legislatives no només en matèria de contractes civils (art.129 EAC), sinó també en la de consum (art.123 EAC), i que la regulació d'aquest tipus de compravenda que efectua el legislador català és conforme amb la legislació bàsica estatal i desestima impugnar-la.