Publicat 19/7/2019 13:35:59 +02:00CET

Set comunitats autònomes cobren una taxa pels rescats segons les circumstàncies i els mitjans que s'utilitzin

Rescate de montaña en Cabrales.
112 ASTURIAS

MADRID, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de set comunitats autònomes, entre les quals es troben Catalunya, Astúries, País Basc, Navarra, Cantàbria, Castella i Lleó i Canàries, cobraran una taxa en els rescats que es produeixin sota determinades circumstàncies i en relació als mitjans que s'utilitzin, segons revela el recompte que ha presentat DAS Seguros pel recent rescat de les tres espeleòlogues catalanes a Cantàbria.

La primera comunitat autònoma a incloure aquesta mesura va ser Catalunya, en aprovar el 2005 la modificació de la Llei de Mesures Financeres, en la qual es recull la possibilitat d'aplicar un cost als rescats, especialment en casos d'imprudències (falta d'equipament o omissió d'observar una alerta meteorològica) i incompliments (accedir a zones d'accés prohibit), amb unes taxes prèviament fixades, segons ha informat DAS.

Actualment, la llei catalana estableix en aquest sentit que es podrà aplicar una taxa als rescats si es duen a terme a zones perilloses o prohibides, si els afectats porten una equipació inadequada, si es reben avisos injustificats o en cas d'autoprotecció.

Aquell mateix any 2005, Navarra es va sumar a Catalunya després de modificar la Llei Foral de 2001 de Taxes i Preus Públics de l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra i dels seus Organismes Autònoms, a través de la Llei Foral de 2005 de modificació de diversos impostos i altres mesures tributàries, per la qual s'apliquen costos als rescats en cas d'imprudència o accions temeràries d'autoprotecció.

Astúries va ser la tercera regió a aplicar aquesta mesura el 2009 a través de la modificació del Decret Legislatiu de 1998, pel qual es va aprovar el text refós de les Lleis de Taxes i de Preus Públics, per la Llei del Principat d'Astúries de Mesures Administratives i Tributàries d'Acompanyament als Pressupostos Generals 2010, així com per la seva recent modificació el 2014 per establir els Pressupostos Generals 2015.

Així, al Principat d'Astúries s'aplica una taxa als rescats en cas d'alerta meteorològica o alertes injustificades, així com si el rescat ha de dur-se a terme a zones perilloses o prohibides, si els afectats porten una equipació inadequada o fan una activitat de risc.

El País Basc i Cantàbria s'hi van sumar el 2011, a través de la Llei de 2011 de modificació de la llei de Taxes i Preus Públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma del País Basc i la Llei de Mesures Administratives i Fiscals del 2011, respectivament.

En aquest sentit, el País Basc afegeix taxes als rescats si han de fer-se a zones prohibides o perilloses, en cas d'alerta meteorològica vermella o taronja, avisos injustificats o activitats de risc; mentre que a Cantàbria s'afegeixen en els casos fortuïts i les causes de força major o quan es faci un rescat per una negligència.

Castella i Lleó, el 2012, va ser la següent comunitat autònoma a impulsar els costos en els rescats en modificar la Llei de 2001 de Taxes i Preus Públics de la Comunitat de Castella i Lleó mitjançant la Llei de 2012 de Mesures Tributàries, Administratives i Financeres.

Així, els afectats hauran d'abonar una taxa per rescat a la comunitat autònoma en cas de produir-se a zones perilloses o prohibides, alerta metereològica i avisos injustificats, així com quan els afectats portin equipació inadequada.

Per la seva banda, les Canàries es van sumar a la implementació de les mesures també el 2012, després d'establir la Resolució de 12 de juliol del 2012, per la qual es dona publicitat al Text actualitzat del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de taxes i preus públics de la comunitat Autònoma de les illes Canàries.

Els afectats que sol·licitin un rescat a les Canàries abonaran un cost en cas que aquest es dugui a terme en una zona perillosa o prohibida, si donen un avís injustificat, si porten equipació inadequada o si duen a terme activitats de risc.