Publicat 5/8/2019 18:58:02 +02:00CET

Les famílies monoparentals tindran dues setmanes més en cas de fill amb discapacitat o de part múltiple

Mujer embarazada
GPS IMAGEN Y COMUNICACIÓN - Archivo

MADRID, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

Les famílies amb un sol progenitor o progenitora podran gaudir de dues setmanes addicionals de permís retribuït per naixement i cura de fill o menor amb discapacitat o en cas de part, adopció o acolliment múltiple, segons el criteri emès per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

S'iguala així el dret de les famílies monoparentals a les de dos progenitors a gaudir del període addicional en els casos assenyalats (l'estadística assenyala que en la gran majoria dels casos, són les dones, les qui formen famílies com a progenitores úniques).

Des del 8 de març, amb l'aplicació de la Llei 6/2019 d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació es va introduir, entre altres novetats, la configuració dels permisos i suspensions de contracte com a drets individuals de les persones treballadores.

D'aquesta manera, el dret a aquesta prestació per naixement i cura de fill o menor es pot exercir indistintament per qualsevol dels dos protenitors, adoptant, guardador amb finalitats d'adopció o acollidor, amb la mateixa durada i sense possibilitat de transferència, segons ha explicat el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

El nou disseny de la prestació -com a dret individual- va donar lloc a una situació no prevista en el cas de les famílies monoparentals: el repartiment equitatiu entre els dos progenitors de les dues setmanes addicionals en cas de discapacitat del menor o de part, acolliment o adopció múltiples entre tots dos progenitors, es limita a una quan es tracta de família monoparental.

Amb el criteri dictat per l'INSS, s'iguala el dret entre tots dos models de família, de manera que els fills i filles -o menors- puguin rebre les cures necessàries independentment que tingui un o dos progenitors.