Publicat 14/2/2019 17:31:32CET

L'AIReF diu que el deute públic aconseguir el 132% del PIB el 2048 per les pensions si no es prenen mesures

El president de l'AIReF, José Luis Escrivá
Oscar del Pozo - Europa Press

MADRID, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) adverteix que la rtio de deute sobre el PIB s'estabilitzar en la propera dcada al voltant del 90% en cas que es mantinguin els saldos pressupostaris dels diferents subsectors en el seu nivell actual i principalment per la despesa de les pensions. La rtio es tornaria creixent a partir d'aleshores, i pot arribar al 132,2% del PIB el 2048.

Així es desprn de l'últim Observatori de deute dut a terme per l'AIReF, que calcula l'impacte del deute públic de les recents previsions sobre la despesa en pensions, del qual es desprn el risc que la rtio de deute sobre el PIB s'estabilitzi al voltant del 90% en els propers deu anys en un escenari inercial a polítiques constants, que implica mantenir els saldos pressupostaris del 2018, i que es té en compte la despesa acumulada de mantenir el poder adquisitiu de les pensions.

L'AIReF calcula que la vinculació de les pensions a la inflació suposar una pressió sobre la despesa, especialment a partir dels anys 30, com a conseqüncia de la jubilació de la generació del 'baby boom', la qual cosa elevar la despesa en pensions del 10,6% actual al 13,4% del PIB el 2048, i com a conseqüncia el dficit primari del sistema de pensions suposar un increment en deute acumulat proper a 50 punts del PIB el 2048.

D'aquesta manera, la rtio de deute sobre el PIB podria passar, en un escenari de polítiques constants, del 88,8% del PIB el 2030 al 132,2% del PIB el 2048, amb una previsió del dficit del sistema de la Seguretat Social del 1,5% del PIB en la mitjana 2018-2048, si no es prenen mesures addicionals que suposin un augment de recursos o contenció de la despesa.

En un "escenari normatiu" en el qual s'assumeixin les pressions procedents de l'actualització de les pensions a l'IPC, l'AIReF calcula que el deute públic podria estabilitzar-se per sota del 75% del PIB si hi ha una política fiscal convergent a l'equilibri pressupostari en el llarg termini, orientada a conduir l'estoc del deute dels diferents subsectores al seu nivell de referncia: 13% del PIB per a les comunitats autnomes, 44% per a l'Estat i la Seguretat Social.

Aix sí, apunta que aquest escenari implicaria aconseguir i mantenir indefinidament saldos primaris molt exigents des d'una perspectiva histrica, en concret per a l'Administració Central, en línia amb els mxims que s'han observat en els darrers 20 anys, de manera que hauria de mantenir un supervit primari del 2% per finanar el creixent dficit de les pensions.

REFORMES PARAMTRIQUES PER A L'OBJECTIU DEL 60%

Enfront d'aquestes estimacions, l'AIReF advoca per aprofundir en les reformes paramtriques del 2011 per millorar la sostenibilitat, i apunta que el tancament de la bretxa de l'edat legal i efectiva el 2048, i allargar a 35 anys el període de cmput de la pensió inicial suposa una despesa en pensions similar a la revaloració amb l'IRPF al final del període. Aquestes reformes impliquen un saldo primari mitja del període del 0% i un impacte en deute del 5% del PIB.

El tercer escenari que estudia l'AIReF contempla que per aconseguir una dinmica de reducció continuada de la rtio del deute fins al nivell de referncia del 60% del PIB requereix la implementació d'aquestes reformes paramtriques. Sota aquest supsit, el compliment de les regles fiscals combinat amb aquestes reformes permetr reduir la rtio del deute al nivell del 60% el 2013.

RISC "MOLT ALT" A CATALUNYA, MÚRCIA, VALNCIA I CASTELLA-LA MANXA

Pel que fa a les comunitats autnomes, indica que el subsector presenta un risc de sostenibilitat "lleugerament alt" a nivell agregat, per es dispara a nivell individual perqu hi ha quatre comunitats amb un risc molt elevat (Castella-la Manxa, Catalunya, la Comunitat Valenciana i Múrcia).

Les principals vulnerabilitats segueixen sent l'elevat nivell d'endeutament i la creixent dependncia dels mecanismes extraordinaris de finanament, que limita els incentius de tornada a la disciplina del mercat, explica l'observatori.

Únicament cinc comunitats autnomes -les Illes Canries, Galícia, Madrid, Navarra i el País Basc- aconseguirien una rtio del deute inferior al 13% del PIB (el percentatge de referncia) en els propers 30 anys sota un escenari de política constant.

Sota un escenari normatiu, totes les regions, menys La Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa, Múrcia i Catalunya, podrien aconseguir el límit de referncia del 13% abans del 2040.

Finalment, l'AIReF subratlla que el subsector d'entitats locals es troba en un mínim histric, amb dipsits bancaris suficients per amortitzar gairebé la totalitat del deute. No obstant aix, adverteix que existeixen grans ajuntaments "altament endeutats", com Barcelona, Saragossa, Madrid, Mlaga, Múrcia, Palma, Crdova, Valncia, Sevilla, Valladolid i Alacant.