Publicat 15/7/2020 16:36:18 +02:00CET

JxCat, ERC, els comuns i la CUP registren al Parlament una llei per regular els preus del lloguer

Els diputats Eduard Pujol i Anna Caula al Parlament.
David Zorrakino - Europa Press

Es podrà aplicar a zones declarades mercat d'habitatge tens i recull sancions si s'incompleix

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

Els grups de JxCat, ERC, CatECP i la CUP han registrat aquest dimecres al Parlament una proposició de llei conjunta de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.

La proposició concreta que es podrà aplicar en els habitatges que es trobin dins d'una àrea declarada mercat d'habitatge tens, a la qual es podran acollir els municipis o parts de municipis on "el preu del lloguer experimenti un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya".

També ho podran fer quan la càrrega mitjana del cost del lloguer al pressupost personal o familiar superi el 30% dels ingressos habituals de les llars o de la renda mitjana de les persones amb menys de 35 anys, i quan el preu del lloguer hagi experimentat, durant els cinc anys anteriors a la declaració d'àrea amb mercat d'habitatge tens, un creixement interanual acumulat almenys tres punts percentuals superior a la taxa interanual de l'IPC de Catalunya.

La competència per efectuar aquesta declaració i la revisió correspon al departament de la Generalitat que té competències en habitatge, en aquest cas el de Territori i Sostenibilitat; a Barcelona, també a l'Ajuntament, i en l'àmbit metropolità, l'AMB.

La iniciativa per demanar-ho pot partir del municipi o municipis afectats o dels ens locals supramunicipals a través d'un acord del ple de la corporació que correspongui, i s'haurà de presentar una memòria explicativa amb els motius, les circumstàncies que la justifiquen i els fets que n'acrediten la concurrència, entre d'altres aspectes.

En la declaració, s'hi ha d'incloure la relació de les actuacions que durà a terme l'administració que ho demani, i n'ha de concretar la durada, que no pot excedir d'un termini de cinc anys des que es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).

ÍNDEX DE REFERÈNCIA

Les zones declarades mercat tens requeriran l'aplicació de l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges de la Generalitat, i es concreta que les rendes que es pactin en l'inici dels contractes no poden sobrepassar aquest preu de referència ni tampoc el preu de l'anterior contracte.

En l'escrit en el qual es formalitza el contracte de lloguer s'haurà d'adjuntar el document que genera el sistema d'indexació per informar del valor de l'índex, i indicar l'import de la renda després d'aplicar aquest valor, sense tenir en compte les seves àrees superior i inferior.

La proposició de llei també recull el règim de control i sancionador que s'aplicarà si se n'incompleix el contingut, en el qual proposen modificar la llei del dret a l'habitatge per afegir que serà una infracció greu incomplir el que preveu aquesta iniciativa i si la part arrendadora estableix "una renda igual o superior al 20% de l'import màxim que correspongui" en aplicació de la llei.

També serà una infracció amagar a l'inquilí que l'habitatge està subjecte a aquest règim de contenció o la informació relativa a l'índex de referència.

En relació amb els contractes de lloguer d'habitatge encara vigents, es precisa que es continuaran regint pel que estableix la legislació anterior, però en cas que hi hagi una ampliació de la durada o una modificació del preu posterior s'haurà d'aplicar el que estableixi la nova llei.

Per avaluar les mesures que es proposen, la proposició de llei proposa al Govern impulsar, en el termini de tres mesos a partir de l'entrada en vigor, crear una comissió de seguiment.