Publicat 28/7/2019 13:17:26CET

El Govern modifica les condicions per accedir a prestacions d'urgència en matèria d'habitatge

Habitatges
GENERALITAT

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha modificat les condicions per accedir a les prestacions econòmiques d'especial urgència en matèria d'habitatge, ampliant els límits de les rendes de lloguer i afegint nous supòsits per a dones en situació de violència de gènere.

En un comunicat aquest diumenge, la Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha informat que també s'han afegit suposats per als casos que s'han resolt favorablement des de les meses d'emergències, amb l'objectiu que més ciutadans puguin beneficiar-se de les prestacions d'urgència.

Aquestes ajudes preveuen diversos supòsits d'especial urgència als quals les famílies poden acollir-se puntualment per fer front a deutes per l'impagament de quotes de la hipoteca o del lloguer, i per atendre famílies que han estat desnonades, ja sigui per falta de pagament, per expiració del termini legal o contractual, per execució hipotecària o per dació en pagament.

NOVETATS

En el cas d'haver perdut l'habitatge, s'han ampliat els supòsits a les dones en situació de violència de gènere i els casos valorats positivament per les meses d'emergències i que estiguin a l'espera d'un reallotjament.

Quant als requisits generals, s'han ampliat els límits dels imports de les rendes lloguer "per poder atendre un major nombre de famílies".

No obstant això, es mantenen els límits dels imports de les quotes d'amortització d'hipoteques: 900 euros a Barcelona ciutat; 800 a la demarcació de Barcelona; 600 a la demarcació de Tarragona i Girona; 550 a la de Lleida, i 500 a les Terres de l'Ebre.

S'ha incrementat l'ajuda anual fins a un màxim de 4.350 euros, per atendre les situacions de pèrdua de l'habitatge, i s'estableix la possibilitat de renovar fins a un màxim de 24 mesos més la prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer i a la prestació per a situacions de pèrdua de l'habitatge.

A més, s'explicita el procediment d'intermediació que duu a terme l'Agència amb totes les parts, amb la finalitat d'arribar a un acord que permeti a la família quedar-se a l'habitatge.