Publicat 12/9/2020 14:18:38 +02:00CET

El Govern central convoca ajudes per activitats de recuperació de la Memòria Democràtica

Treballs d'exhumació de la fossa comuna de Bec Reixa, una de les majors fosses del franquisme, situada en el cementiri de Sant Fernando. A Sevilla (Andalusia, Espanya), a 17 de juny de 2020.
María José López - Europa Press - Archivo

El pressupost aconsegueix 750.000 euros, dels quals el 60% es destinarà a l'exhumació de persones enterrades en fosses

   MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -

   El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte la resolució del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica per la qual es convoquen les subvencions destinades a activitats relacionades amb la recuperació de la Memòria Democràtica i les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura, que compta amb un pressupost de 750.000 euros.

   Tal com ha indicat l'Executiu central en un comunicat, aquestes ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva i estan destinades a associacions, fundacions i altres entitats privades sense ànim de lucre, a més d'universitats i a organismes públics d'investigació, que realitzin activitats de recuperació de la Memòria Democràtica i el reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura franquista.

   La resolució estableix quatre tipus de projectes o iniciatives que poden ser subvencionats. D'una banda, les activitats d'investigació, localització, exhumació i identificació de persones desaparegudes en fosses. Aquestes accions podrien rebre ajudes de fins el 16.000 euros, una quantitat que es pot veure incrementada fins als 30.000 euros si en les fosses hi ha restes de més de 10 persones.

   El Govern també concedirà fins el 12.000 euros a estudis i investigacions relatives a la recuperació de la Memòria Democràtica, mentre que publicacions i organització de cursos, jornades, conferències i altres esdeveniments de tipus científic sobre el tema podran rebre fins el 5.000 euros.

   Finalment, la recopilació, conservació, estudi i difusió tant del patrimoni documental escrit, oral, audiovisual i intel·lectual de la Guerra Civil i de la Dictadura estarà subvencionat amb fins el 10.000 euros.

   El pressupost total de les ajudes convocades ascendeix a 750.000 euros. No obstant això, el 60% d'aquest import (450.000 euros) es destinarà a activitats dirigides a la investigació, localització, exhumació i identificació de persones desaparegudes en fosses de la Guerra Civil i de la Dictadura franquista. El 40% restant (300.000 euros) s'emprarà en les altres activitats recollides en la resolució.

   El termini màxim per executar cada projecte és d'un any a partir de la publicació de la resolució de concessió corresponent i les subvencions solament podran cobrir les despeses que, de manera indubtable, responguin la naturalesa de l'activitat subvencionada.

   "Cal destacar que aquesta subvenció serà compatible amb altres ajudes d'organismes o institucions públics o privats per la mateixa activitat, sempre que la suma de totes les ajudes no superi el cost de l'activitat", ha sentenciat el Govern.

Contador