Publicat 06/07/2021 08:51CET

El Govern central aprova avui el primer bloc de la reforma de pensions

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, durant una roda de premsa a la seu ministerial, a 18 de juny de 2021, a Madrid (Espanya). Durant la seva intervenció, Escrivá ha presentat un avanç de les dades d'afiliació
Ricardo Rubio - Europa Press

Les pensions pujaran amb l'IPC i es fomenta el retard voluntari de la jubilació amb més incentius

MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts l'avantprojecte de llei que vol garantir el poder adquisitiu de les pensions i apropar l'edat efectiva de jubilació a l'edat legal, mitjançant la revisió del model de jubilacions anticipades i la introducció de més incentius per retardar la sortida del mercat laboral.

La norma, que parteix de les recomanacions del Pacte de Toledo i és fruit de l'acord amb CC.OO., UGT, CEOE i Cepyme, és la primera pota de la reforma de pensions que el Govern central s'ha compromès a fer amb Brussel·les, en el component 30 del Pla de Recuperació i Resiliència.

Es preveu que entri en vigor el 2022 després del seu pas per les Corts, i suprimirà els aspectes més polèmics de la reforma de 2013: l'índex de revaloració de les pensions (IRP), que limitava la seva pujada anual a un 0,25% en situacions de dèficit, i l'anomenat factor de sostenibilitat, que serà reemplaçat per un nou mecanisme d'equitat intergeneracional.

Encara que la substitució d'aquest últim forma part de la segona pota de la reforma de pensions, prevista per més endavant, el Govern central i els agents socials s'han donat de termini fins al 15 de novembre per negociar el nou mecanisme, que operarà a partir de 2027 i que s'inclourà en el projecte de llei a través d'una esmena. Si no s'aconsegueix un acord en el marc del diàleg social, l'Executiu regularà el mecanisme perquè pugui estar definit al moment de l'entrada en vigor de la reforma.

Amb aquesta reforma es dona compliment a diverses de les recomanacions del Pacte de Toledo. Així, es garanteix el manteniment del poder adquisitiu de les pensions amb la fixació d'un mecanisme estable de revaloració, pel qual l'1 de gener de cada any s'incrementaran d'acord amb la inflació mitjana anual registrada al novembre de l'exercici anterior. Si la dada és negativa, no hi haurà modificacions en les pensions.

En el text també s'estableix una avaluació periòdica cada cinc anys en el marc del diàleg social d'aquest nou mecanisme de revaloració. L'impacte financer d'aquesta mesura serà de 2,5 punts del PIB entre 2048 i 2050, que és quan la despesa en pensions sobre PIB aconsegueix el seu màxim.

JUBILACIONS ANTICIPADES

Com a novetat, s'estableix que en el cas de la jubilació anticipada voluntària, els coeficients reductors de la pensió passaran a ser mensuals --no trimestrals-- i només hi haurà períodes transitoris d'aplicació en el cas de les pensions màximes.

En la majoria dels casos, aquests coeficients seran més baixos que els actualment vigents a canvi de retardar la bestreta de la jubilació dos mesos. Per els qui tinguin cotitzats menys de 38 anys i 6 mesos, avançar la seva jubilació 24 mesos suposarà una reducció en la seva pensió d'entre el 21% i el 3,26% (1 mes abans); pels que tinguin més de 38 anys cotitzats i 6 mesos, però menys de 41 anys i 6 mesos, la reducció màxima serà del 19% (24 mesos) i la mínima del 3,11% (1 mes).

Per la seva banda, el coeficient reductor passarà a ser del 17% si els que tenen més de 41 anys i 6 mesos cotitzats, però menys de 44 anys i 6 mesos, es jubilen dos anys abans. Si ho fan un any abans, la reducció serà del 2,96%. Finalment, els que tinguin més de 44 anys i mitjà cotitzats tindran una reducció del 13% per jubilar-se dos anys abans i del 2,81% un mes abans.

Com a excepció, si al moment d'acollir-se a la jubilació anticipada voluntària el treballador estigués percebent el subsidi per atur durant almenys tres mesos, els coeficients reductors que s'aplicaran seran els establerts per a la jubilació anticipada involuntària.

Els nous coeficients reductors inclosos en aquesta reforma s'aplicaran sobre la quantia de la pensió, i sempre respectant la limitació màxima. Quan la pensió superi el límit establert per a l'import de les pensions, els coeficients reductors s'aplicaran de manera gradual, en un termini de deu anys, a comptar des de el 1 de gener de 2024.

El text modifica el procediment de sol·licitud de la jubilació anticipada per raó de l'activitat i modifica la regulació de la jubilació anticipada no imputable al treballador (involuntària), permetent nous supòsits per acollir-se a aquesta modalitat, com l'acomiadament per rebutjar un trasllat que impliqui canvi de residència o després d'una modificació substancial de les condicions de treball imposada per l'empresa.

D'altra banda, en els dos anys immediatament anteriors a l'edat de jubilació ordinària, es passaran a aplicar en determinació de la pensió de jubilació anticipada involuntària els mateixos coeficients que en la modalitat voluntària en aquells supòsits en els quals el nou coeficient és més favorable al que hi havia fins ara.

Respecte a les jubilacions anticipades per raó d'activitat, es modifica el procediment de sol·licitud i es precisen més detalls de la perillositat i penosidad.

INCENTIUS PER RETARDAR LA JUBILACIÓ

Així mateix, s'estableix l'exoneració de cotitzar per contingències comunes a partir del compliment de l'edat de jubilació que correspongui a un treballador. Per cada any de retard, es podrà o obtenir un percentatge addicional del 4%, una quantitat a tant alçada en funció de la quantia de la pensió o una combinació d'ambdues.

En la jubilació activa s'exigirà com a condició almenys un any des del compliment de l'edat ordinària de jubilació. Aquesta modalitat es revisarà al mercat del diàleg social en un termini màxim de 12 mesos.

Amb la finalitat d'afavorir la permanència al mercat laboral de treballadors de més edat, s'estableix una reducció del 75% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant la situació d'incapacitat temporal dels treballadors que hagin complert 62 anys.

PROHIBICIÓ DE CLÀUSULES DE JUBILACIÓ FORÇOSA

La reforma de pensions prohibeix establir clàusules de jubilació forçosa per a treballadors de menys de 68 anys a partir de la seva entrada en vigor. En els convenis subscrits amb anterioritat, aquestes clàusules podran ser aplicades fins a tres anys després de la finalització de la vigència inicial pactada per al conveni.

A més, si s'estableixen aquestes clàusules en els convenis, les empreses hauran de contractar com a mínim a temps complet i de manera indefinida a un treballador per cada jubilat forçós.

Excepcionalment, el límit d'edat establert (menys de 68 anys) podrà rebaixar-se fins a l'edat legal ordinària de jubilació quan la taxa d'ocupació de les treballadores en les activitats econòmiques de l'àmbit funcional del conveni sigui inferior al 15% de les persones ocupades i sempre que es compleixin diversos requisits, entre ells la contractació simultània d'almenys una dona de manera indefinida i a temps complet.

DESPESES IMPRÒPIES

El text també recull la culminació del procés de separació de fonts de la Seguretat Social al llarg de la legislatura.

Sobre els autònoms, el nou sistema de cotització per ingressos reals s'inclourà en una norma intermèdia, encara que el compromís és que estigui aprovat abans del segon trimestre de 2022.

El text preveu la creació de l'Agència Estatal de Seguretat Social en un termini de sis mesos i abordar la revisió del marc regulador de les pensions de viduïtat de les parelles de fet per equiparar les seves condicions d'accés a les dels matrimonis.

A més, la clàusula de salvaguarda es mantindrà en la seva regulació actual amb caràcter indefinit i, en un màxim de tres mesos, es desenvoluparà un reglament per a la inclusió en la Seguretat Social dels becaris, encara que no tinguin remuneració.

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2021 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés