Publicat 26/7/2019 16:59:52CET

Els vídeos per a nens o on participen menors són els més vistos a YouTube

YouTube
PIXABAY - Archivo

MADRID, 26 jul. (Portaltic/EP) -

Els vídeos adreçats a nens o en els quals participen menors de tretze anys són els que reben més visites a YouTube, només els superen aquells que combinen les dues característiques, i van seguits en nombre de visualitzacions pels continguts de parla no anglesa, que representen un 72 per cent dels vídeos publicats.

Segons revela un estudi fet pel Pew Research Center de Washington (Estats Units), durant la primera setmana del gener del 2019 van ser vistos un total de 14.200 milions de vegades els vídeos dels 43.770 canals de la plataforma amb més nombre de subscriptors, és a dir, aquells que tenien almenys 250.000 seguidors.

Aquests canals analitzats van publicar durant la primera setmana de gener 48.486 hores de contingut, cada vídeo d'una mitjana d'uns 12 minuts que, tal com explica l'estudi, per veure'ls tots, una persona hauria de dedicar vuit hores al dia sense interrupcions durant 16 anys.

L'anàlisi ha revelat que aquells vídeos amb més nombre de visualitzacions a YouTube són aquells de contingut infantil o juvenil i els vídeos en els quals participen nens menors de 13 anys, independentment de l'audiència a la qual vagin adreçats, en ser aquests últims gairebé tres vegades més vistos que qualsevol altre tipus de vídeo.

A més, asseguren que els continguts infantils que acostumaven a ser més llargs rebien un nombre més alt de visites i venien de canals amb un gran nombre de subscriptors. Per la seva banda, els continguts que estaven directament adreçats al públic jove i que a més comptaven amb la participació d'un menor de 13 anys, eren més populars que qualsevol altre contingut.

D'altra banda, dels canals analitzats, un 56 per cent van publicar un vídeo durant la setmana analitzada, dels quals el 72 per cent estava parcialment o completament en una llengua diferent a l'anglesa.

A més, els vídeos de llengua anglesa relacionats amb esdeveniments actuals o amb política publicats per aquests canals acostumaven a tenir un enfocament internacional, i van representar el 16 per cent de tots els continguts publicats en anglès.

Pel que fa al gènere dels continguts, l'estudi destaca que els videojocs han estat els més populars, que a més solien ser molt més llargs que cap altre tipus de vídeo. El 18 per cent dels vídeos publicats en llengua anglesa eren sobre videojocs.