Publicat 15/3/2019 10:40:44 +01:00CET

La CNMC multa Naturgy amb 1,2 milions per canviar les condicions als clients sense informar de l'ala de preus

Rueda de prensa de Naturgy sobre los resultados del ejercicio de 2018
NATURGY

El canvi en les condicions dels contractes de 48.700 clients va encarir les seves factures entre el 8 i el 14%

MADRID, 15 mar� (EUROPA PRESS) -

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competncia (CNMC) ha multat amb 1,2 milions d'euros Gas Natural Serveis (actualment denominada Naturgy Iberia) per incomplir les mesures de protecció al consumidor, recollides en la Llei del sector d'hidrocarburs.

En concret, la companyia va recomanar canviar la tarifa de gas a 48.700 clients, sense informar-los de l'increment del preu del subministrament que suposava el canvi de condicions contractuals.

El canvi en les condicions dels seus contractes va encarir les seves factures entre el 8 i el 14%, segons assenyala l'organisme presidit per José María Marín Quemada.

La CNMC va tenir coneixement d'aquest cas a través de l'escrit rems per una associació de consumidors. En aquest, s'informava que Naturgy Iberia estava remetent comunicacions comercials a clients amb contractes de gas al mercat lliure mitjanant les quals els oferia canviar de tarifa sense informar degudament sobre els canvis de condicions en els seus contractes o l'augment de preu.

Durant la instrucció de l'expedient, la CNMC ha comprovat que la companyia va oferir a 48.700 clients que tenien contractada una tarifa referenciada a la Tarifa d'Últim Recurs una altra tarifa denominada Estable.

Ho va fer, segons explica la CNMC, sense indicar amb claredat la seva repercussió econmica, i sense informar al consumidor que la nova tarifa suposava un increment en el preu del subministrament.

Segons ha comprovat la CNMC, la nova oferta suposava un increment de la factura d'entre un 8% i un 14% (entre 30 i 42 euros l'any, segons el consum del punt de subministrament).

A més, Naturgy indicava que la nova tarifa s'aplicaria de manera automtica en la propera renovació, tret que el client truqués a un telfon gratut sollicitant mantenir la tarifa actual.

La comunicació de Naturgy va incomplir els apartats f) i g) de l'article 57.bis de la Llei del sector d'hidrocarburs, en no haver informat degudament de la modificació del contracte i de l'increment de preus als consumidors de manera transparent i comprensible.

En conseqüncia, la CNMC considera que Naturgy Iberia és responsable d'una infracció greu d'acord amb el que es disposa en l'article 110 t) de la Llei del sector d'hidrocarburs.

La CNMC recorda que aquesta resolució posa fi a la via administrativa i es podr interposar contra ella un recurs contenciós administratiu davant de l'Audincia Nacional, en el termini de dos mesos que comenaran a comptar des del dia següent de la seva notificació.