Publicat 23/2/2014 15:14:51 +01:00CET

CiU proposa donar als treballadors l'opció de demanar un ERO per a la seva empresa en crisi

MADRID, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

CiU ha proposat al Congrés un canvi a l'Estatut dels Treballadors per recuperar la possibilitat que els treballadors d'una empresa puguin sol·licitar a l'autoritat laboral l'obertura d'un expedient de regulació de feina (ERO) d'extinció en el cas que la seva empresa estigui immersa en greus dificultats que els poden suposar "perjudicis d'impossible o difícil reparació" i no adopti cap mesura per resoldre la situació.

En la seva proposició de llei, que recull Europa Press, CiU recorda que aquesta possibilitat existia fins que es va suprimir l'autorització administrativa a l'última reforma laboral, del 2012, amb el suport tant del PP com dels propis nacionalistes catalans. Tot i això, la pèrdua d'aquesta possibilitat no ha anat acompanyada d'una solució alternativa per aquest problema.

Per això, demanen recuperar el text anterior de l'Estatut dels Treballadors perquè els treballadors puguin demanar a l'autoritat laboral competent que declari l'extinció de la relació laboral si "racionalment es presumís que la falta d'iniciació d'un procediment d'acomiadament col·lectiu per part de l'ocupador pogués ocasionar als treballadors perjudicis d'impossibles o de difícil reparació".

És el cas, per exemple, d'empreses amb pèrdues que no paguen els salaris i les cotitzacions socials als seus treballadors però tampoc proposen una extinció ordenada dels contractes a falta de viabilitat, el que fa que aquests treballadors quedin atrapats en una situació en la qual ni cobren ni poden sol·licitar la prestació per desocupació.

INDEMNITZACIONS PER ACOMIADAMENT

Els nacionalistes catalans també han registrat una altra proposició per modificar les lleis de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), de l'impost sobre Societats, de l'Impost sobre la Renda de no Residents i de l'impost sobre el patrimoni, amb l'objectiu de fer marxa enrere en els canvis que el Govern espanyol va aprovar el juliol del 2012 per aquests gravàmens.

L'objectiu, diu CiU, és que les exempcions fiscals per a les indemnitzacions per acomiadament reconeguts com improcedents s'apliquin si el contracte s'extingeix abans de l'acte de conciliació i sempre que no es derivi d'un acord mutu. El mateix funcionaria per als acomiadaments o cessaments com a conseqüència d'expedients de regulació de feina, en els que estaria exempta la part de la indemnització que no superi els límits obligatoris per a l'acomiadament improcedent que fixa l'Estatut dels Treballadors.

I és que el Grup Català assenyala que des que s'exigeix que les indemnitzacions no puguin derivar de convenis, pactes o contractes entre les parts s'ha produït un "increment molt notable" en el nombre de sol·licituds de conciliació presentades davant dels Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació, després de ser un requisit "ineludible" per beneficiar-se de l'exempció fiscal.

Això suposa la "presentació artificiosa" d'una sol·licitud de conciliació que, "òbviament, acabarà i acaba en un pacte que, a la majoria dels casos, ja existia 'ab initio'", per la qual cosa la conciliació es converteix en un "tràmit que no aporta cap valor afegit" i que, tot i això, "col·lapsa" el servei.

Amb el canvi que proposa CiU es "guanyaria en eficàcia" sense que per aquesta raó es veiés alterada "de cap manera" l'efectivitat de la fiscalitat de les indemnitzacions, asseguren els nacionalistes catalans.