Publicat 24/10/2015 13:54:50 +02:00CET

Catalunya i Balears lideren l'augment d'autònoms estrangers fins al setembre

El nombre d'autònoms estrangers creix un 8% a Espanya

MADRID/BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

Catalunya, Balears, Comunitat Valenciana, Andalusia i Madrid lideren, per aquest ordre, el creixement del nombre d'autònoms estrangers a tot Espanya durant els nou primers mesos de l'any, segons dades elaborades per la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA).

El nombre de treballadors autònoms estrangers donats d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA) ha augmentat en 19.302 persones a tot Espanya, un 8%, fins a 260.679 treballadors.

L'organització que presideix Lorenzo Amor assenyala que l'autoocupació és una via d'entrada efectiva al món laboral, tot i que la taxa d'atur dels estrangers sigui del 29%, respecte del 21,1% del conjunt del mercat laboral.

"La forta desocupació que assota els estrangers, amb taxes molt superiors respecte als nacionals, unit a la falta de perspectives de trobar una feina per compte d'altri i a les actuals ajudes per emprendre està facilitant que els estrangers trobin en l'autoocupació una sortida laboral", assenyala l'organització.

Amb tot, des d'ATA es demana un avanç més gran en la supressió de barreres administratives i es posa l'accent en la necessitat de donar una imatge positiva d'un col·lectiu "molt castigat" per la crisi.

PER COMUNITATS

Darrere les dades nacionals, l'informe d'ATA mostra un bon comportament de la feina per compte propi entre els estrangers a totes les comunitats autònomes, excepte a Ceuta, on s'ha registrat un descens de l'1,7% fins al setembre.

Per la seva banda, Catalunya (+4.498 autònoms estrangers), Balears (+4.339), Comunitat Valenciana (+2.526), Andalusia (+2.480) i Comunitat de Madrid (+1.332), destaquen pel seu increment d'afiliats al REPTA d'origen estranger i suposen el 78,6% del total d'aquest augment.

En termes percentuals, destaca, a més del creixement d'un 30,5% de les Balears, l'augment del 23,7% registrat a Navarra des de començament d'any. Amb creixements per sobre de la mitjana nacional (+8%) es van situar també Catalunya i Aragó, amb increments del 8,4%.

EL 8,2% DELS AUTÒNOMS A ESPANYA

D'altra banda, l'informe posa de manifest que el col·lectiu d'autònoms estrangers representava al setembre el 8,2% del total d'autònoms inscrits al REPTA, respecte del 7,9% del març.

Tot i això, aquest percentatge varia d'una comunitat autònoma a una altra. Així, a les Canàries i Balears, així com a Melilla, el percentatge d'autònoms estrangers sobre el total duplica el percentatge nacional, amb ràtios del 16,6%, el 20,5% i el 19,7%, respectivament.

Per contra, les comunitats d'Extremadura (2,4%) i Galícia (2,5%), juntament amb Astúries (3%), són les regions en què menys pes té el col·lectiu d'autònoms estrangers a finals del setembre passat.

ELS XINESOS, ELS MÉS NOMBROSOS

D'altra banda, tot i que els emprenedors xinesos continuen essent la nacionalitat més nombrosa, augmenten els negocis regentats per italians, marroquins, pakistanesos i búlgars.

Els increments més alts d'autònoms estrangers els van registrar els emprenedors procedents d'Itàlia (+14,8%), Marroc (+10,3%), Portugal (+9,8%) i Bulgària (+8,8%).

Per la seva banda, els autònoms xinesos segueixen augmentant, però a un ritme més baix, amb un creixement el 2015 del 4,9%, 2.230 autònoms xinesos més, tot i que segueixen essent la nacionalitat més nombrosa, amb 47.494 autònoms el setembre d'aquest any.

Per sectors, només els autònoms estrangers que es dediquen a l'educació han retrocedit en afiliació al REPTA, i han passat de 7.687 el desembre de 2014 a 7.120 el setembre passat, un 7,4% menys.

Fins al novè mes de l'any, dels 19.302 nous autònoms d'origen estranger, el 29% es va dedicar al comerç i un 23,4% a l'hostaleria, tot i que destaca també l'augment percentual dels treballadors en activitats immobiliàries (+14,5%) o en indústria (+14,1%).

Des d'ATA conclouen que aquestes últimes dades "trenquen molts esquemes i canvien molts prejudicis que només situen l'emprenedor estranger en la venda ambulant o en agricultura". "És de destacar, per exemple, el creixement d'un 12,5% en els autònoms que es dediquen a activitats artístiques o el 9,4% més d'autònoms estrangers que el 2015 s'han donat d'alta en el sector de les activitats administratives", sentencien.