Publicat 26/7/2019 11:12:14CET

Caixabank obté un benefici semestral de 622 milions després d'assumir el cost de l'acord laboral

CaixaBank a Madrid
Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Caixabank va obtenir en el primer semestre del 2019 un benefici atribuït de 622 milions d'euros, un 52,1% menys que en el mateix període de l'any anterior, després d'assumir l'acord laboral que ha suposat una despesa de 978 milions (685 milions nets), ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Sense aquest impacte, el resultat del semestre arribaria als 1.307 milions (+0,7%) i el Rote seria del 9,4%.

El marge d'interessos del primer semestre d'aquest any és de 2.478 milions (+1,9% respecte al mateix període del 2018), sobretot per l'increment dels ingressos del crèdit i la reducció dels costos de finançament 'retail' i institucional.

Els ingressos core del grup són estables en l'evolució interanual; i en la variació trimestral hi ha més ingressos core (+1,5%), principalment per l'augment de les comissions i ingressos per contractes d'assegurances.

Els ingressos per comissions han estat de 1.248 milions (-3,5% respecte al mateix període de l'exercici anterior) i les comissions bancàries, valors i d'altres ascendeixen a 719 milions (-3%).

BFA I REPSOL

Pel que fa a l'ingrés de la cartera de participades, els ingressos per dividends inclouen en el segon trimestre de tots dos exercicis el dividend de Telefònica per 104 milions; i el segon trimestre inclou el registre de 46 milions bruts corresponent al BFA.

Els resultats de les entitats valorades pel mètode de la participació disminueixen 294 milions (-58,4%) respecte al mateix període de l'exercici anterior, essencialment per la no atribució el 2019 del resultat del BFA i Repsol (312 milions el 2018); si s'exclou aquest efecte, l'evolució d'aquest epígraf seria positiva (+9,4%); i en el segon trimestre CaixaBank ha acabat la venda de la seva participació a Repsol.

El resultat d'operacions financeres se situa en 261 milions d'euros (-10,9%).

L'any 2018 incloïa el registre de la revaloració de la participació de BPI a Viacer en el context de la seva desinversió i el resultat de l'operativa de cobertures associades a les obligacions subordinades amortitzades anticipadament.

A més, el segon trimestre de l'any inclou la contribució al Fons Únic de Resolució (FUR) per 103 milions (97 milions el 2018).

NEGOCI BANCARI, ASSEGURANCES, CRÈDITS I RECURSOS

El resultat del negoci bancari i assegurances se situa en 295 milions d'euros (+21,4% si s'exclou l'efecte de l'acord laboral).

El grup supera per primera vegada els 600.000 milions en volum de negoci (+4,9%): els recursos creixen fins als 380.864 milions (+6,2%); el crèdit brut a la clientela se situa en 230.867 milions (+2,7%), i la cartera sana augmenta un 3,3%.

El crèdit a particulars (altres finalitats) augmenta un 5,8% el 2019 i en el trimestre, impulsat pel crèdit al consum (+8,2% el 2019 i +4,7% en el trimestre) i per l'estacionalitat positiva de la bestreta a pensionistes en el segon trimestre.

MENYS MOROSITAT

Pel que fa a la ràtio de morositat, es redueix fins al 4,2% i els saldos dubtosos descendeixen 793 milions en el semestre i se situen en 10.402 milions a causa de la gestió activa de la cartera; i la ràtio de cobertura de la morositat és del 54%.

La cartera d'adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya ascendeix a 863 milions (+123 milions l'any i +50 en el trimestre); la cartera de lloguer a Espanya és de 2.329 milions nets de provisions (-150 milions l'any i -79 en el trimestre) i el total de vendes d'immobles el 2019 és de 232 milions. Les dotacions per a insolvències és de 204 milions (-17,6% respecte al mateix període de l'exercici anterior).

LIQUIDITAT

Els actius líquids totals se situen en 87.574 milions, amb un creixement de 8.044 milions l'any per l'evolució positiva del 'gap' comercial i per un volum de noves emissions superior als venciments.

La ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) se situa al 30 de juny en l'11,6%.

Si s'exclou l'impacte de -11 punts bàsics per la primera aplicació de la normativa IFRS16 i de -5 per l'ajustament dels requeriments de risc de crèdit pel finançament de béns immobles, l'evolució del semestre ha estat de +14 punts bàsics per generació orgànica de capital i +7 per l'evolució dels mercats i altres impactes.

OFICINES I DIGITALITZACIÓ

Després de l'acord laboral, l'entitat constata el seu compromís amb la inclusió financera i la proximitat al territori amb la consolidació de 1.081 oficines rurals.

CaixaBank accelera les iniciatives de transformació previstes en el Pla Estratègic, i avança al juny del 2020 l'objectiu de disposar de 600 oficines Store; i lidera la banca digital amb un 59,4% de clients digitals a Espanya (6,3 milions de clients).