CaixaBank guanya 1.266 milions fins a setembre, un 28,4% menys pels costos de l'ERE

Publicat 31/10/2019 8:18:07CET
Oficina de La Caixa
EUROPA PRESS - Archivo

Els ingressos core aconsegueixen en el trimestre el seu nivell més alt en la història del banc

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha registrat un benefici atribuït de 1.266 milions d'euros fins a setembre, la qual cosa suposa un 28,4% menys que en el mateix període de l'any passat a causa de l'impacte de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERE) pactat amb els sindicats en el segon trimestre, amb una afectació de 2.023 empleats i una despesa de 978 milions d'euros.

Sense tenir en compte l'impacte d'aquest acord laboral, que en termes nets va ser de 685 milions i que permet un estalvi de 200 milions anuals --32 milions en el tercer trimestre--, el banc presidit per Jordi Gual i el conseller delegat del qual és Gonzalo Gortázar hauria guanyat 1.951 milions d'euros, un 10,4% més, i el ROTE ascendiria fins al 10,1% ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.

Pel que fa a l'evolució del negoci bancari en aquests nou primers mesos, destaca l'evolució dels ingressos bàsics --core--, que representen un 94% del total i que aconsegueixen en el trimestre el seu nivell més alt en la història de CaixaBank per la bona evolució de l'activitat comercial, aconseguint els 6.021 milions d'euros l'any, un 2,9% més respecte al trimestre anterior.

A més, les despeses recurrents descendeixen 1,3% en el trimestre després de les sortides indemnitzades d'adhesió voluntària, i el marge d'interessos acumulat a setembre, que reflecteix l'evolució del negoci típicament bancari, ascendeix a 3.720 milions, un 1,3% més respecte al mateix període de 2018, impactat principalment per l'increment del volum del crèdit i els menors costos de finançament retail i institucional.

Quant al marge brut, que mesura la relació entre ingressos i costos financers, va caure un 4,2% per la reducció dels resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació (-52,6 %), com a conseqüència de la no atribució dels resultats de Repsol i del banc angolès BFA, mentre que sense considerar aquesta aportació en tots dos exercicis el marge brut creixeria un 1,2%.

Els ingressos per comissions se situen en 1.904 milions d'euros, un 1,7 % menys respecte al mateix període de 2018, i dins d'aquesta partida les comissions bancàries, valors i uns altres ascendeixen a 1.099 milions (-1,1%) en variació interanual.

En el negoci bancari i d'assegurances, el resultat dels primers nou mesos de 2019 se situa en 787 milions, i el negoci de participacions en el seu conjunt contribueix al grup amb un resultat de 307 milions.

EL VOLUM DE NEGOCI PUJA UN 4,4%

En el plànol comercial, CaixaBank ha augmentat el seu volum de negoci un 4,4%, fins als 609.012 milions, i els recursos de clients ascendeixen a 381.136 milions, un 6,3% més.

Els actius sota gestió creixen fins als 99.677 milions (+6,1%), i el patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicavs se situa en 67.133 milions (+4%), i els plans de pensions aconsegueixen els 32.544 milions (+10,7%).

D'altra banda, el crèdit brut a la clientela se situa en 227.876 milions, la qual cosa es tradueix en un creixement de el 1,4%, i la cartera sana creix un 2,1% en 2019.

L'entitat segueix avançant en la transformació de la seva xarxa urbana amb el repte de tenir més de 600 oficines Store al juny de 2020, actualment són 416, i assevera el seu compromís de mantenir la xarxa d'oficines rurals (més de 1.000 oficines).

CAIGUDA DE LA MOROSITAT

La ràtio de morositat es redueix fins al 4,1% (-61 punts bàsics en 2019), i els saldos dubtosos descendeixen 1.242 milions en 2019 (-449 milions d'euros en el trimestre), situant-se en 9.953 milions.

La cartera d'adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya ascendeix a 914 milions, la cartera de lloguer al país se situa en 2.235 milions nets de provisions, i el total de vendes d'immobles en 2019 aconsegueix els 354 milions d'euros.

Els actius líquids totals se situen en 89.442 milions a 30 de setembre de 2019, amb un creixement de 9.912 milions l'any a causa de l'evolució positiva del gap comercial i a un volum de noves emissions superior als venciments.