Publicat 3/8/2020 13:53:09 +02:00CET

CaixaBank comença a aplicar mecanismes d'ajust del preu en una vintena de fons d'inversió

A través del 'swing pricing'

MADRID, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha començat a aplicar procediments d'ajust del valor liquidatiu en una vintena dels seus fons d'inversió, tenint en compte la situació de subscripcions o reemborsaments nets dels vehicles per repercutir costos addicionals als participants, segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

El consell d'administració de la gestora ha aprovat la utilització de preus de compra o de venda per a la valoració de les posicions mantingudes en cartera i, "de manera excepcional", la realització d'ajustos en el valor liquidatiu, a través del mecanisme conegut com 'swing pricing'.

La realització d'aquest mecanisme en els fons de Caixabank segueix als anunciats per altres gestores espanyoles en les últimes setmanes entre les quals figuren Bestinver, Banca March i Liberbank.

Segons figura en els fets rellevants remesos aquest dilluns, les mesures d'ajust podran aplicar-se en els fons d'inversió 'Caixabank Bolsa Índice España', 'Caixabank Bolsa Índice Euro', 'Caixabank Master Renta Fija Advised by', 'Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo', 'Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 1-3 Advised by', 'Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-7', 'Caixabank Master Renta Fija Privada Euro', 'Caixabank Master Renta Variable Emergente Advised by', 'Caixabank Master Renta Variable España' i 'Caixabank Master Renta Variable Europa'.

Així mateix, afecta als vehicles 'Caixabank Master Renta Variable Japón Advised by', 'Caixabank Master Renta Variable USA Advised by', 'Caixabank Smart Renta Fija Corto Plazo', 'Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3, Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 7-10, Caixabank Smart Renta Fija Emergente', 'Caixabank Smart Renta Fija High Yied', 'Caixabank Smart Renta Fija Inflación', 'Caixabank Smart Renta Fija Privada', 'Caixabank Smart Renta Variable Emergente', 'Caixabank Smart Renta Variable Europa', 'Caixabank Smart Renta Variable Japón' i 'Caixabank Smart Renta Variable USA'.

El propòsit d'aquest mecanisme d'ajust és "oferir protecció als partícips que mantenen la seva posició a llarg termini en el fons d'inversió enfront de moviments d'entrada o de sortida significatius realitzats per altres inversors en el mateix fons, traslladant-los a aquests últims els efectes valoratius de circumstàncies excepcionals de mercat, on la valoració amb cotitzacions de compra o de venda no recullin adequadament els preus reals als quals podrien executar-se les operacions, i els costos addicionals en els quals es pogués arribar a incórrer per ajustar les carteres per aquests moviments".

L'aplicació efectiva d'aquest mecanisme suposa que, si l'import net de subscripcions o reemborsaments d'un fons supera el llindar establert, expressat en un percentatge del patrimoni de fons, s'activarà ajustant el valor liquidatiu a l'alça o a la baixa per un factor determinat també en els procediments interns, per tenir en compte els costos de reajustament imputables a les ordres netes de subscripció i reemborsament.

Aquests ajustos de valoració que es realitzin "no tindran impacte algun en les inversions d'aquells participants que no realitzin operacions en les dates en les quals siguin realitzats".

A més, no requereixen d'actuació per part del partícip, ni tenen cap impacte sobre la política d'inversió, el perfil de risc-rendibilitat, ni sobre els costos dels fons d'inversió als quals resultin d'aplicació.