Publicat 22/2/2019 13:55:14CET

El Banc Sabadell reelegir com a consellers Josep Oliu i David Vegara en la propera junta

Banc Sabadell
BANCO SABADELL - Archivo

PwC auditar els comptes del 2019 del banc, per proposar el nomenament de KPMG per als propers tres exercicis

MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

El consell d'administració del Banc Sabadell ha convocat la junta general ordinria els dies 27 i 28 de mar a Alacant, en la qual entre d'altres punts, es reelegir Josep Oliu i David Vegara com a consellers executius, segons ha informat en un comunicat rems a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

D'aquesta manera, el consell del Sabadell, previ informe favorable de la comissió de nomenaments i segons el que es disposa en els estatuts socials de l'entitat, proposar reelegir Josep Oliu Creus i David Vegara Figueras com a membres del consell d'administració un període de quatre anys amb la consideració de consellers executius.

Més propostes per a la reelecció són les de María José García Beato com a consellera executiva i les de José Ramón Martínez Sufrategui, Aurora Catá Sala i José Javier Echenique Landiribar com a consellers independents.

L'ordre del dia també inclou l'aprovació de la política de remuneracions dels consellers dels exercicis 2019, 2020 i 2021, la votació amb carcter consultiu de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers del 2018, en el qual el conseller delegat i el president van renunciar a la seva retribució variable, així com el límit mxim aplicable a la retribució variable dels membres del 'collectiu identificat'.

Així mateix, proposar als accionistes la reelecció de PwC com a auditor de comptes del banc i del grup consolidat per a l'exercici 2019 i el nomenament de KPMG com a companyia auditora els propers exercicis 2020, 2021 i 2022.

De la mateixa manera, es procurar autoritzar el Sabadell perqu pugui procedir a l'adquisició derivativa d'accions prpies, directament o a través del grup, establint els límits i requisits d'aquestes operacions i amb expressa facultat per reduir el capital social per amortitzar accions prpies, en delegar en el consell les facultats necessries que hi fan referncia.

La junta haur d'examinar i aprovar, si cal, els comptes anuals, l'informe de gestió, el de govern corporatiu i l'estat d'informació no financera, així com la proposta d'aplicació del resultat i de distribució del dividend de 0,03 euros per acció corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre del 2018.

En aquesta junta tindran dret a assistir-hi els accionistes amb un mínim de 1.000 títols, mentre que els que no arribin en aquest llindar podran agrupar-se entre ells per cobrir aquest mínim estatuari o ser representats per una altra persona amb el mateix objecte.

Tots els accionistes del banc tenen dret a examinar els documents que es debatran en la junta, que podran ser obtinguts tant a la seu social del banc com mitjanant l'entrega o enviament de manera gratuta.