Publicat 26/7/2019 10:45:01 +02:00CET

Banc Sabadell guanya 532 milions fins al juny per menors provisions i sense costos extraordinaris de TSB

Banc Sabadell (Arxiu)
BANCO SABADELL - Archivo

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell ha obtingut un benefici net atribuït de 532 milions d'euros en el primer semestre del 2019, cosa que suposa un creixement interanual del 340,9%, gràcies a la reducció de les provisions i l'absència de costos extraordinaris de la migració tecnològica de la seva filial britànica TSB en l'exercici anterior.

Segons ha comunicat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos més comissions netes) mostren un creixement sostingut, amb un augment interanual del 2,7% a nivell grup (2,4% a tipus constant).

El marge d'interessos s'ha situat en 1.806 milions d'euros (1.320 Ex TSB), cosa que suposa un -0,2% interanual a nivell grup per l'aplicació de l'IFRS16 i uns menors tipus d'interès a llarg termini; i les comissions netes han augmentat un 10,9% (7,9% Ex TSB) interanual, pel bon comportament de les comissions de serveis.

En termes intertrimestrals, els ingressos del negoci bancari han augmentat un 2% (1,9% a tipus constant); el marge d'interessos, un 0,5%, gràcies a un augment dels volums i de l'activitat comercial; i les comissions, un 6% (5,4% Ex TSB), pel bon comportament en tots els segments.

El marge de clients ha tancat al juny en el 2,65% a nivell grup (2,6% Ex TSB); el total de costos s'ha situat en 1.567 milions d'euros (1.043 Ex TSB), davant dels 1.656 al tancament de juny de l'exercici anterior (1.051 Ex TSB), cosa que suposa un 5,4% menys; i la ràtio d'eficiència ha estat del 54,7%.

El total de dotacions i deterioracions ha augmentat a 374 milions (341 ExTSB), davant dels 806 (667 ExTSB) del juny de l'any anterior; i el Sabadell constata una millora del cost del risc del grup, que ha disminuït fins als 48 pbs.

EL CRÈDIT CONTINUA CREIXENT

El crèdit ha tancat el segon trimestre amb un creixement interanual del 0,7% (2,3% excloent TSB) i suposa un saldo de 141.703 milions (107.853 Ex TSB).

Si s'aïlla l'impacte de l'esquema de protecció d'actius (Epa) de l'antiga CAM, l'augment és del 2% interanual (4,1% excloent TSB) impulsat per una bona dinàmica a Espanya i Mèxic; i en termes trimestrals l'augment de l'1,1% (2,6% excloent TSB) per la bona dinàmica en totes les geografies.

Els recursos de clients en balanç totalitzen al tancament del segon trimestre 141.862 milions (108.620 ExTSB) i creixen un 4,5% interanual (6,2% excloent TSB), i un 1,3% intertrimestral (2,5% Ex TSB); i els recursos de clients fora de balanç augmenten a 43.720 milions.

Els recursos gestionats sumen 208.587 milions (172.416 Ex TSB) davant dels 205.063 de l'any anterior (168.809 excloent TSB), cosa que suposa un increment interanual de l'1,7% (2,1% Ex TSB) i un creixement intertrimestral de l'1,1% (1,6% Ex TSB).

En el primer semestre, la captació d'empreses i particulars ha sumat 221.741 altes (169.176 nous clients particulars i 52.565 noves empreses).

Ha crescut l'activitat de negoci en nous préstecs i línies de crèdit a pimes: un 1% en termes interanuals (10.400 milions); i també puja un 1% el volum dels préstecs hipotecaris i consum, que superen els 3.000 milions.

La ràtio de capital ha augmentat 20 pb en el trimestre i situa a finals de juny la seva ràtio CET1 'fully loaded' en l'11,2%; i pel que fa a la ràtio CET1 'phase in', ha arribat al juny a l'11,9%. Així, el banc continua preveient tancar l'any amb un ràtio de capital CET1 'fully loaded' en l'11,6% o superior.

MENYS ACTIUS PROBLEMÀTICS

El saldo d'actius problemàtics és de 8.253 milions d'euros (6.380 d'actius dubtosos i 1.873 d'actius adjudicats), cosa que suposa una reducció de 26 milions (-174 milions d'euros d'actius dubtosos i +148 d'actius adjudicats); i es va reduint la ràtio de morositat del grup, que se situa en el 4,05% (4,81% Ex TSB).

El banc ha completat aquest 24 de juliol la transmissió d'una cartera de crèdits, en la seva majoria hipotecaris, amb un valor brut comptable aproximat de 1.834 milions i un valor net comptable aproximat de 268 i actius immobiliaris amb un valor brut comptable aproximat de 290 i un valor net comptable aproximat de 106, a Deutsche Bank i a Carval Investors.

LA FILIAL TSB

Pel que fa a TSB, recupera l'impuls comercial, desplega el negoci de pimes --que augmenta un 6% fins al juny--, i creix en dipòsits (+2,6%) i en crèdits (+1,2%).

Els comptes corrents de nous negocis han augmentat un 6%; els estalvis per a pimes s'han incrementat un 25%; i els clients de pimes han vist millorat el servei digital, que ha reduït la mitjana d'alta i incorporació de 20 dies a menys de 3.

Els préstecs nets van augmentar un 1,2% en la primera meitat de l'any, i així els crèdits hipotecaris van registrar el principal creixement aquest any amb un 1,6%; les hipoteques van arribar als 2.900 milions de lliures al tancament de juny (+13% interanual).

Els dipòsits de clients van augmentar més del 2,6% fins al juny, impulsats pels comptes corrents i els dipòsits a termini.

El NPS mòbil se situa gairebé en els nivells anteriors a la migració, i l'ús de l'aplicació mòbil de TSB ha augmentat un 10% durant la primera meitat del 2019; els clients valoren les aplicacions de TSB amb 4.8/4.67 punts sobre 5; i TSB ha creat una funció d'aplicació mòbil al Regne Unit per obrir un compte bancari a distància amb una autofoto.