Publicado 19/7/2019 16:52:08 +02:00CET

El Tribunal Laboral dictamina que els treballadors de les càmeres de fruita cobrin un mínim de 7,08 euros l'hora

Es dona així la raó a la reclamació feta per UTGT-FICA on s'exigia el mateix salari independentment si els treballadors eren fixes o eventuals

ACN

Lleida.-El Tribunal Laboral de Catalunya ha dictaminat que els treballadors de les càmeres de fruita cobrin un mínim de 7,08 euros l'hora. El Cos d'Àrbitres d'aquest tribunal ha donat aquesta setmana la raó al sindicat UGT-FICA de els terres de Lleida després que aquest exigís el mateix salari per tots els treballadors de les càmeres de fruita, independentment de si aquests són fixes o eventuals. Segons el sindicat, actualment a les comarques de Lleida no s'estava respectant aquest preu i per tant s'estava donant una 'discriminació salarial, un fet tipificat com a delicte'. El sindicat recorda que la problemàtica va arribar després de l'aprovació del nou Salari Mínim Interprofessional.

En el laude del procediment arbitral es detalla que els treballadors eventuals, els quals la seva prestació de serveis no excedeixi els 120 dies a l'any, acollits al Conveni Col·lectiu de Recaptació, Emmagatzematge, Manipulació i Venda de Fruita i de Verdura de les comarques de Lleida 2017-2019, es fixa una quantitat de 7,08 euros l'hora, inclòs els conceptes, també la part proporcional de les vacances anuals no gaudides.