Publicado 9/10/2019 18:27:51 +02:00CET

La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats en el tancament del pressupost del Consell Comarcal d'Osona del 2016

L'ens fiscalitzador no pot verificar que s'executessin les condicions econòmiques pactades amb la societat Depuradores d'Osona perquè el contracte no les regulava

ACN

Vic.-La Sindicatura de Comptes ha emès aquest dimecres un informe de fiscalització del Consell Comarcal d'Osona i els seus consorcis dependents – Consorci de Gestió de Residus i Consorci d'Osona de Serveis Socials - en què detecta algunes irregularitats en relació al tancament del pressupost de l'ens relatiu al 2016. L'organisme de control financer i de compliment de la legalitat -especialment en els àmbits de contractació, de subvencions i de les despeses de personal- destaca alguns punts com per exemple el relatiu al contracte que tenia el Consell amb la societat mixta Depuradores d'Osona SL. La Sindicatura assenyala que no ha pogut verificar que s'executessin les condicions econòmiques pactades, ja que el contracte no regulava aquestes condicions. A més, el consell també va encarregar a la societat la gestió i el manteniment de la planta de cogeneració, però pel fet de ser mixta, la prestació d'aquest servei s'hauria d'haver licitat a través d'un procediment de contractació.

El treball de la Sindicatura de comptes també posa èmfasi en el contracte relatiu a la construcció i explotació del Centre de Tractament de Residus Municipals d'Osona i el Ripollès on l'ens ha observat "determinats incompliments" relacionats amb la tramitació simultània de l'estudi de viabilitat i l'avant-projecte constructiu, amb el fet que la licitació del contracte preveiés l'aportació a la proposta d'un terreny per a la implantació de la planta i amb la modificació d'un element essencial del contracte. En la fiscalització dels contractes menors, la Sindicatura assenyala que també ha detectat incidències relacionades amb els objectes, els imports, les dates o els tipus de contractes que suposen un incompliment de la normativa de contractació pública, per la qual cosa considera que hi va haver "un fraccionament indegut del contracte". L'informe també destaca que en alguns casos s'han atribuït determinades partides en capítols que no corresponien. És el cas dels ingressos provinents de l'Agència Catalana de l'Aigua per a la prestació del servei d'abastament, que es van posar al capítol 3 (taxes i altres ingressos), però que s'haurien d'haver col·locat a transferències corrents o transferències de capital. Així mateix, les aportacions de diversos ajuntaments per a l'execució d'obres a la xarxa de sanejament d'Osona Nord – Voltreganès, inscrites com a contribucions especials, s'haurien d'haver comptabilitzat d'acord amb la seva naturalesa, apunta el document. Pel que fa a les relacions de llocs de treball del Consell Comarcal i dels dos consorcis fiscalitzats, l'informe critica que no inclouen els sistemes de provisió dels llocs de treball i no van ser publicades en el Butlletí Oficial, contràriament al que estableix la normativa. Les plantilles de personal tampoc detallaven el nombre de places que estaven vacants.La fiscalització que ha fet el Síndic sobre el complement de productivitat del Consorci d'Osona de Serveis Socials no ha resultat en cap evidència que permeti verificat que els imports que es van pagar responien a una activitat extraordinària dels empleats, ha assegurat l'ens. A més, també s'apunta que aquest complement s'hauria d'haver comptabilitzat en l'article corresponent a incentius al rendiment.