Publicado 6/2/2019 15:48:05 +01:00CET

El sector serveis i les exportacions milloren a Tarragona i l'Ebre els últims dotze anys

L'Observatori Empresarial de la CEPTA assenyala que la crisi econmica va afectar durament la construcció i s'ha fet notar en la demografia d'algunes comarques

ACN

Tarragona.-La Confederació Empresarial de la província de Tarragona (CEPTA) ha presentat l'Observatori Empresarial dels darrers dotze anys amb dades contraposades. Mentre que el sector serveis i les exportacions han millorat, la indústria s'ha estancat i la construcció ha passat de representar el 13,10% del PIB al 5,26%. Aquesta situació ha reforat el desequilibri poblacional entre les comarques d'interior i les de costa amb davallades demogrfiques molt preocupants, 15.499 persones des de 2011, amb un impacte especialment greu al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Només el Tarragons i el Baix Peneds han registrat un creixement significatiu de la població que s'explica per la proximitat a l'rea metropolitana de Barcelona i la qualitat de les infraestructures de transport.

La crisi econmica dels últims anys ha causat canvis estructurals a les comarques de Tarragona de l'Ebre que han modificat totalment les debilitats i fortaleses de l'economia provincial. El darrer Observatori Empresarial presentat pel Gabinet d'Estudis de CEPTA evidencia que l'economia local est més basada que mai en el sector terciari i les exportacions. L'estudi analitza el període 2006-2018 on s'evidencia la caiguda del sector de la construcció en que només s'ha vist "parcialment compensada" pel comportament del sector serveis que ha crescut quatre punts. El pes del sector primari (agricultura, ramaderia i pesca) ha seguit davallant fins a representar un pes gairebé testimonial a l'any 2016. En canvi, el sector industrial ha incrementat també lleugerament, dades que desmentirien la desindustrialització del territori. La mala salut de la construcció no ha ajudat a normalitzar la situació del mercat de treball i la taxa d'atur a Tarragona i l'Ebre, que es situava en el 13,9% l'any passat, amb una evolució pitjor que a la resta de país i amb una població ocupada encara per sota de la que presentava a l'any 2006.