Publicado 31/1/2019 13:19:42 +01:00CET

Quatre de cada deu estudiants de 1r de primria de la regió sanitria de Girona tenen cries

Agencia Catalana de Noticias
ACN

Són dades extretes de les revisions bucodentals fetes a 17.252 alumnes de 1r i 6 de primria

ACN

Girona.-Un estudi conclou que quatre de cada deu estudiants de primria de la regió sanitria de Girona tenen cries. Són dades recollides durant les revisions de salut bucodental que s'han fet durant el curs 2017-2018 a 302 escoles d'un total de 304 de centres públics i concertats. Concretament, s'han fet revisions a 17.252 alumnes de 1r i 6 de primria i s'ha ems un informe per a les famílies de cadascun d'ells. En el cas dels alumnes de 6, el percentatge de cries és més baix. Concretament, s'ha detectat en una mitjana del 36,2% dels casos. Per comarques, els estudiants de l'Alt Maresme i del Pla de l'Estany són els que tenen un percentatge més alt de boques sanes.

Durant el curs 2017-2018 un 41% de l'alumnat de 1r de primria a la regió sanitria de Girona tenia cries, un percentatge similar al curs anterior que se situava en un 40%. I en el cas dels alumnes de 6, representaven el 36% dels estudiants, un 2% més que el curs anterior. Pel que fa a la cries activa, obturada o extreta afectava a una mitjana d'1,58 dents permanents i 3,73 dents de llet dels alumnes de 1r mentre que als de 6 era d'una mitjana de 2,34 dents permanents i 2,08 dents de llet. Una altra dada rellevant és que el 42% dels alumnes de 12 anys ja no tenien cap dent de llet i per tant ja tenien les definitives. Aquest percentatge baixa fina al 17% en el cas dels alumnes del Ripolls. L'estudi recull les revisions de 17.252 alumnes, d'un total de 18.605 (92,7%) alumnes que hi ha a la regió sanitria. En cada cas sha ems un informe per a les famílies. L'Alt Maresme i el Pla de l'Estany amb més salut bucodentalLes dades de l'estudi també indiquen que l'Alt Maresme i el Pla de l'Estany estan al capdavant de bona salut bucodental amb una mitjana del 65,3% d'estudiants sans i un 63,6% respectivament a 1r. Per contra, el Baix Empord, lAlt Empord i el Girons són les zones on hi ha un major nombre d'alumnes amb cries. Pel que fa a secundria, també figuren l'Alt Maresme i el Pla de l'Estany al capdavant, amb un 71% i un 67% d'alumnes amb boques sanes respectivament. I els que presenten pitjors resultats són els alumnes de l'Alt Empord, Ripolls i Girons. La feina de prevencióCada curs, les escoles es classifiquen segons si tenen un percentatge alt dalumnat de 1r de primria afectat de cries (igual o superior al 50%) o no. Als centres inclosos en el primer grup es potenciar un programa dactivitats durant l'educació primria i els cursos anteriors per reforar la prevenció i uns bons hbits amb activitats com 'Ensenya'm les dents', on s'introdueix el raspallat dental diari i es donen pautes per seguir una dieta amb baix risc de cries. Durant el 2017-2018, 99 de les 302 escoles analitzades tenien la meitat o més del 50% de l'alumnat de 1r de primria amb una o més cries. L'Alt Empord i el Girons estan al capdavant d'aquesta categoria amb un 38% i un 37,8% respectivament de mitjana de centres amb la meitat o més del 50% dels alumnes amb cries. Pel que fa a les activitats per fomentar les bones prctiques, el curs passat hi van participar 16.741 alumnes de 157 escoles dinfantil i primria, el que representa el 52% descoles de la Regió Sanitria Girona. Lrea amb més escoles adherides és el Girons (65%) seguida per lAlt Empord (61%). Cada activitat es valora qualitativament, i a més, es fan enquestes per saber si lalumnat ha assumit el contingut. Entre daltres es mostra que a 1r i a 2n de primria els infants en un 73,2% sabien que shavien de raspallar les dents després de cada pat. Per reduir la crrega de malalties bucodentals (no només de la cries), a tota la població, els professionals dodontologia i estomatologia recomanen rentar-se les dents amb un dentífric amb fluor després de cada pat (cal mantenir nivells alts de fluor a la cavitat bucal); reduir la ingesta de sucres i portar a terme un alimentació equilibrada i saludable; augmentar el consum de fruites i verdures fresques; deixar de fumar i reduir el consum dalcohol i visitar el dentista com a mínim un cop a l'any. El programa és una iniciativa del Servei de Promoció de la Salut de l'Agncia de Salut Pública de Catalunya a Girona conjuntament amb els professionals dodontologia i estomatologia del sistema sanitari públic i personal docent del Departament dEducació.