Publicado 26/4/2019 14:05:57 +02:00CET

La meitat de les reclamacions de consum a la Catalunya Central es resolen per la via de la mediació o larbitratge

LAgncia Catalana del Consum ha rebut un 4% més de denúncies, per sha redut el nombre de consultes en un 7%

ACN

Manresa.-Un 56% de les reclamacions gestionades per lAgncia Catalana del Consum a la Catalunya Central shan resolt per la via de la mediació o larbitratge, una xifra quatre punts per sobre la mitjana catalana, segons es recull en la memria del 2018 que sha presentat aquest divendres a Manresa. Lany passat, lACC va rebre un 4% més de denúncies per, en canvi, es va reduir el nombre de consultes en un 7%. La directora de lAgncia Catalana del Consum, Elisabet Abad, ha assenyalat que els casos resolts per acord o mediació han augmentat respecte lany anterior i, a més, sha fet duna manera efica i gratuta. Abad també ha destacat que la incorporació dels canals digitals ha apropat lagncia als consumidors. La directora ha apostat perqu la Catalunya Central pugui tenir una secció territorial de lagncia.

El sector dinternet i telecomunicacions és el que genera més consultes, denúncies i reclamacionsPel que fa a les consultes ateses, sha registrat un descens del 7,01% amb un total de 5.599 consultes rebudes. Els serveis de telecomunicacions i internet (amb el 30,2%), els serveis bsics daigua, electricitat i gas (amb el 21,2%) i altres serveis generals de consum que inclou serveis turístics, comer minorista, vendes per internet, entrades per a espectacles o serveis immobiliaris (amb un 16,5%) acumulen la majoria de les consultes.Pel que fa a les reclamacions, lAgncia Catalana del Consum va rebre a la demarcació 1.838 reclamacions, un 17,37% més que les registrades el 2017. Les telecomunicacions i Internet (33%) continuen sent el sector amb més reclamacions, seguit dels subministraments delectricitat, gas i aigua (18%), i dels altres serveis generals de consum (16,4%). Si es compara amb lany anterior, els casos resolts per acord de mediació han experimentat un augment del 7,12% respecte el 2017. Les telecomunicacions i Internet continuen sent el sector amb més casos resolts per acord de mediació, amb un 43,9%. A continuació hi ha els serveis de subministraments bsics aigua, electricitat, gas, amb el 21,5%; i els serveis de transport, amb el 13,7%.De la seva banda, els laudes arbitrals amb un total de 142 laudes dictats, van disminuir un 3,52% respecte el 2017. En matria darbitratges, també les telecomunicacions i Internet van registrar el major nombre de laudes (el 70,42%), seguit dels serveis delectricitat, gas i agua (el 23,24%) i dels productes i béns de consum (el 5,63%).Endesa encapala les empreses amb més reclamacions a la demarcació, seguida per Telefónica, Vodafone, Vueling, Orange Espagne, Naturgy Iberia, Xfera Móviles, Iberdrola i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Amb tot, la majoria de reclamacions se solucionen per la via de la mediació o larbitratge.Augmenta el número de denúncies a la Catalunya CentralLany passat es van rebre 122 denúncies de consum a la demarcació de la Catalunya Central, un 4,27% més que el 2017. Per contra, arreu de Catalunya es van rebre un 32,92% menys de denúncies que el 2017. Del total de denúncies, el 24,5% corresponen a altres serveis generals de consum. Ocupen el segon lloc en denúncies rebudes, amb un 18,8%, els serveis de transport i en tercer lloc els béns de consum\/productes amb un 18,2%.El nombre destabliments de la demarcació adherits al sistema arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya va situar-se el 2018 en els 470, una xifra que representa un lleuger increment (+3,98%) respecte el 2017 (452), i que significa el 5,42% del total de Catalunya.2,6 MEUR en multes a Catalunya, la meitat que el 2017Durant 2018, les actuacions dinspecció i control de mercat de l'ACC han derivat en 396 expedients resolts amb sanció, un 24,92% més que al 2017. Limport total de les multes ha estat de 2,6 MEUR, una xifra un 50,57% inferior a la registrada el 2017.Pel que fa a l'actuació inspectora, l'ACC va realitzar arreu de Catalunya 9.882 actuacions, fet que representa un creixement del 16,63%. Del total dinspeccions, el 27% va ser per recerca de productes insegurs, el 19% motivada per una campanya i un altre 19% per una comunicació, el 18% per una denúncia, el 10% per iniciativa prpia i el 7% per una alerta.Pel que fa a les escoles, el curs 2017-2018 un total de 887 alumnes van passar pels tallers programats per lEscola del Consum de Catalunya a les comarques de la Catalunya Central.