Publicado 23/11/2016 16:54CET

L’ICAB alerta que continua augmentant el temps de resolució dels procediments judicials

El col·lapse als jutjats del social és el més "alarmant", segons el degà dels advocats barcelonins

ACN

Barcelona.-El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) alerta que l'any 2015 va seguir augmentant el temps de resolució dels procediments judicials. La major taxa de litigiositat es troba en la jurisdicció penal, ja que el 2015 va registrar una conflictivitat del 180%. Si bé aquest percentatge ha disminuït 7 punts respecte l’any 2014 (187%). Entre les possibles causes d’aquest descens es pot apuntar la reducció de la taxa de criminalitat, motivada per la reforma del Codi Penal, que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015, entre altres modificacions legislatives.

En relació a la resta de jurisdiccions, en la civil s’ha reduït 3 punts percentuals, ja que del 54% que es va enregistrar el 2014 s’ha passat a un 51%. Entre les causes es podria apuntar a l’impacte de les taxes judicials. En l’ordre contenciós-administratiu i en l’àmbit social la taxa de litigiositat registra una disminució del 4% i del 9% respectivament. La jurisdicció que ha presentat una major variabilitat en el període 2010-2015 ha estat la contenciosa-administrativa, amb una regressió del 28%.Malgrat la jurisdicció penal és la que major volum d’assumptes tramita anualment, el nombre d’expedients que resten per finalitzar és proporcionalment menor en comparació amb la d’altres àmbits. L’ICAB valora positivament aquest fet atesa la gravetat dels assumptes que aquests tribunals han de resoldre. Dins la taxa de resolució de l’àmbit penal, els jutjats de primera instància són els que major volum d’assumptes concentren, però crida l’atenció les dades estatals de menors i de VIDO. L’any 2015 s’han ingressat 152.115 nous expedients de violència de gènere, als quals s’hi va haver de sumar els 29.827 assumptes pendents dels anys anteriors. D’aquests es van resoldre 174.128 i es van quedar pendents 30.682. Sobre menors s’han ingressat 26.665 casos nous al 2015, que es van haver de sumar als 13.385 pendents. D’aquests es van resoldre 28.438 restant-ne pendents 12.698. En l’àmbit civil, els jutjats de mercantil i de família s’ocupen d’un nombre d’assumptes relativament important. Així per exemple, a família van ingressar el 2015 un total de 305.490 assumptes que s’han de sumar als 144.348 pendents. D’aquests es van resoldre 297.305 i estaven pendents de finalitzar 148.103. Mentre que als mercantils van ingressar 117.112 caos, als quals s’han d’afegir els 80.430 que restaven pendents. En total es van resoldre 85.797 i faltaven per tramitar 111.648 expedients. En canvi, en la jurisdicció social el nombre d’assumptes que han ingressat des de l’any En canvi, en la jurisdicció social el nombre d’assumptes que han ingressat des de l’any 2010 ha estat superior al volum d’expedients que s’han resolt en el mateix període. Això és deu a que aquesta jurisdicció ha estat la que major càstig ha experimentat en termes d’increment de càrrega de treball arran de la crisi econòmica, que ha provocat molts acomiadaments i com a conseqüència d’aquests han augmentat les impugnacions per acomiadament, les reclamacions de quantitat i les demandes en matèria de Seguretat Social.D’altra banda, l’Informe de la Justícia alerta que la jurisdicció contenciosa-administrativa és la que tramita una menor quantitat d’expedients. Aquesta jurisdicció arrossega un històric problema de congestió a causa de la complexitat i diversitat dels assumptes que en aquesta es tracten (com per exemple, impugnacions de llicències d’activitats urbanístiques de Catalunya o multes administratives) . D’acord amb el volum d’assumptes que es tramiten en cadascun dels quatre àmbits, la jurisdicció penal és la que dicta un major nombre de sentències, amb un total de 590.299. Una de les característiques que es repeteixen en els quatre ordres jurisdiccionals és que el nombre de sentències és notablement inferior al volum d’assumptes que s’han tramitat. Sobretot en l’àmbit civil i penal. En relació a la taxa de congestió, com més baix sigui el valor d’aquest índex en millor situació es trobarà l’Administració de justícia, ja que la taxa suposa el reflex dels nivells de saturació que pateix un determinat òrgan o jurisdicció. A nivell estatal, a mesura que es van succeint els anys, la taxa de congestió experimenta una regressió progressiva, d’aproximadament un 8%, considerant els quatre ordres de forma conjunta. L’àmbit penal és el que té un índex més baix, amb un 113% al 2015. Cal destacar la lleugera regressió de la taxa en l’àmbit social, que tot i que és molt alta (un 178% al 2015) comporta una reducció del nivell de saturació, que era del 191% l’any 2014 i del 196% el 2013. Els valors d’aquest índex en la demarcació ICAB són inferiors al 2015 respecte l’àmbit estatal, a excepció de l’àmbit social on la taxa és del 199% vers el 178% (nivell estatal). En canvi la taxa de congestió és superior si la comparem amb el 2010. Així per exemple, del 104% en la jurisdicció penal passem al 2015 al 113% mentre que en l’àmbit del contenciós-admimistratiu arribem al 189%. Segons una enquesta a 450 advocats entre els temes que més preocupen a l’advocacia cal destacar que els advocat denuncien que més del 80% dels judicis se celebren amb retard, inclús en el primer assenyalament. El retard a l’hora de celebrar el primer assenyalament més elevat es dóna als jutjats socials (93%), seguit dels penals (91%) i els jutjats d’instrucció (80%). Més del 64% dels advocats consideren que els retards en la tramitació de la justícia és deuen a l’organització inadequada dels jutjats i un 54% ho imputen a la insuficiència de recursos humans.

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2021 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés