Publicado 1/10/2019 14:33:40 +02:00CET

Les comarques de Barcelona tenen un 10% menys d'incendis forestals que la mitjana des del 2009

S'han cremat 104 hectàrees, la meitat a Capellades (Anoia), un 74% menys que la mitjana de l'última dècada

ACN

Barcelona.-L’informe final del Pla d’Informació i Vigilància (PVI) contra incendis forestals de la Diputació de Barcelona durant els mesos d’estiu constata que el nombre d’incendis al territori de Barcelona durant el període del 14 de juny al 30 d’agost, ha estat un 10% inferior respecta a la mitjana del darrer decenni, amb 134 incendis. La superfície afectada ha estat un 77% inferior que en el període 2009-2018, amb 104,5 hectàrees cremades. Entre aquestes destaca un sol incendi, el de Capellades (Anoia), que va cremar el 50,5% de la superfície total afectada a la demarcació.

Aquesta afectació contrasta amb les altes temperatures registrades aquest estiu al conjunt del territori i que ha estat per sobre de la mitjana, amb quatre episodis de temperatures extremes, amb dues onades de calor consecutives entre el 24 de juny i 7 de juliol, una altra la darrera setmana de juliol i la darrera la setmana del 5 a l'11 d’agost, afectant sobretot a les comarques de l’interior.Per tipologia dels incendis, en l’àmbit i horari del PVI s’han comptabilitzat un total de 12 incendis en entorns d'interfície urbano-forestal d’urbanitzacions, un 33% per sota de la mitjana 2009-18 en el mateix període; 29 incendis agrícoles, un 12% per sota de la mitjana dels darrers anys, i la resta, 79 incendis de caràcter forestal, un 4,8% inferior a la mitjana.El Pla d’informació i vigilància (PVI) d’aquest estiu, que es realitza amb la col·laboració de nou federacions i 124 Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), i 269 ajuntaments de la demarcació, ha comptat amb un equip de 259 persones distribuïdes en el conjunt de 475.502 hectàrees forestals. Aquest equip de persones ha cobert diàriament un total de 91 rutes de vigilància per espais forestals, així com 20 punts fixos de vigilància, entre les 12.30 h i les 19.00 h. Entre les tasques desenvolupades ha estat la d’informar a un total de 38.000 persones sobre activitats i comportaments als boscos, especialment en les zones de lleure i les més freqüentades per excursionistes, que poden ser origen d’un incendi.D’acord amb l’informe, el personal del PVI ha detectat 233 incidències relacionades amb ús de foc que podrien haver estat motiu d’inici d’incendi. La dissuasió ha estat efectiva en el 75% de les persones informades i, en la resta de casos, s’han notificat a les autoritats. Al mateix temps, els equips de vigilància han detectat 805 punts de risc i revisat més de 4.762 punts d’abastament d’aigua per detectar-ne possibles incidències i han revisat exhaustivament 181 basses i dipòsits d’aigua destinats a l'extinció d’incendis forestals. La informació recopilada a l’instant sobre el territori també ha evitat la sortida dels efectius dels mitjans d’extinció a causa de falses alarmes en un mínim de 20 ocasions, facilitant que aquests estiguin disponibles per altres necessitats reals.Les dades disponibles fins a la redacció de l’informe final de campanya posen de manifest que, com a mínim, un 55% dels incendis comptabilitzats estan causats per l’activitat humana. Tot i així, la demarcació de Barcelona ha sofert una ràtio de 14 incendis per cada milió d’habitants, un valor inferior en comparació a la resta de Catalunya, que pateix una ràtio de entre 50 i 60 incendis per cada milió habitants. Campanya 'Ni fum, ni foc, cap cigarreta al bosc!'Pel que fa a la campanya de difusió i conscienciació, aquest any, i com a novetat, els informadors han repartit més de 9.000 ambientadors de vehicle amb el missatge 'Ni fum, ni foc, cap cigarret al bosc!', donat que a la campanya de l’any anterior es va detectar una elevada incidència d’incendis causats per cigarretes.Entre les persones informades, s’ha realitzat una enquesta de valoració del dispositiu a més de 1.700 persones, resultant que el 98% de les persones enquestades consideren que aquest dispositiu de prevenció dissuadeix o pot dissuadir conductes imprudents, i s’ha detectat que, en més del 52% dels usuaris, les persones informades eren desconeixedores d’aspectes relacionats amb les mesures de prevenció d’incendis forestals a l’estiu.