Publicado 4/4/2019 15:36:35 +02:00CET

L'ACA finalitza la reparació del mur de la riera de les Arenes de Terrassa

Els treballs han suposat una inversió de 271.300 euros i han tingut una durada de tres mesos

ACN

Terrassa.-L'Agncia Catalana de l'Aigua (ACA) ha finalitzat les obres de millora a la riera de les Arenes de Terrassa, arran de lepisodi de llevantada registrat durant el mes de novembre de 2018. Els treballs han concls aquesta setmana després de tres mesos i han tingut un cost de 271.300 euros. Han consistit en la reparació d'un tram del mur existent al marge dret de la riera, prop del pont del carrer d'Almeria. S'ha estabilitzat amb formigó i escullera de protecció uns 80 metres de mur que havien quedat descalats i s'ha enderrocat un tram que va esquerdar-se. Alhora s'ha reconstrut la part més afectada amb formigó armat.

A més de tots els treballs duts a terme fins a la data, l'ACA continua treballant conjuntament amb l'Ajuntament de Terrassa per millorar la situació de les rieres del municipi. Entre altres actuacions, s'ha iniciat el procés de redacció del projecte constructiu per a reparar un tram dels murs de la riera de Palau i del torrent de Vallparadís que van quedar malmesos fa uns anys. També sest treballant per incorporar a la planificació hidrolgica i executar dues actuacions puntuals a la riera de les Arenes que van ser conveniades amb l'Ajuntament l'any 2017.A més, en breu es far un estudi de detall per analitzar la problemtica hidrulica de les rieres de les Arenes i Palau, i programar actuacions per millorar la seguretat de béns i persones.