Un jutjat condemna el Santander a retornar a un inversor prop de 9.000 euros que va adquirir en accions del Popular

Publicado 29/10/2019 13:14:03CET

La sentència conclou que el banc va aportar informació "inexacta" sobre la seva situació

ACN

Barcelona.-Un jutjat de Gavà ha condemnat el Banc Santander a retornar a un inversor els gairebé 9.000 euros que va adquirir en accions del Banc Popular (absorbit posteriorment pel Santander) durant l'ampliació de capitals que es va fer l'any 2016. La sentència obliga l'entitat bancària a retornar-li els 8.885,28 euros que va invertir en accions en concepte de danys i perjudicis, més interessos. El jutjat considera que el Popular va donar una "informació inexacta" sobre la seva situació a l'inversor, que a més tenia una "percepció de fortalesa de cara a l'exterior" de l'entitat "a través de la seva publicitat".

En la sentència, facilitada pel Col·lectiu Ronda, el jutjat conclou, després de l'anàlisi de les dades, que "l'entitat no era solvent en el moment de portar a terme l'ampliació de capital" o "en el millor dels casos la seva situació era molt més precària del que s'exposava en el seu fulletó informatiu".Segons el jutge, la informació que tenia l'inversor a l'hora de fer la subscripció d'accions era que "estava invertint en una entitat solvent", i retreu al banc "falta de rigor i prudència" en les seves estimacions. Això li va permetre "documentar un millor resultat en els exercicis 2013, 2014 i 2015" i "afirmar que el propòsit de l'ampliació de capital del juny del 2016 era reforçar la solvència de l'entitat, quan en realitat hi havia necessitat d'augmentar els nivells de cobertura del banc i absorbir la pèrdua de valors d'elements de l'actiu".Així, el jutjat de Gavà conclou que la "informació inexacta" sobre la situació del banc i la "percepció de fortalesa" que tenia el client a través de la seva publicitat "va tenir relació directa i causal amb el dany experimentat pel demandant". De fet, va perdre la totalitat de la inversió després de la decisió de les autoritats de supervisió de procedir a l'amortització total del capital del Banc Popular."Amb les dades que reflectien els comptes de l'entitat i el fulletó informatiu era impossible que un inversor no qualificat es pogués imaginar els problemes de viabilitat de l'entitat i el risc real de la inversió", afegeix la sentència. El jutjat considera que la inversió es va fer sota "la confiança en unes dades subministrades i publicades per la pròpia entitat que no són coincidents o no reflecteixen la seva imatge fidel".En canvi, el Banc Santander va al·legar que aquest producte tenia una comercialització "no complexa", ja que és "notori" que les accions són un producte amb el qual "es pot guanyar o perdre tot o part del que s'ha invertit". A més, van remarcar que la informació facilitada per l'entitat va ser "veraç" i "advertia dels riscos de la inversió". El Santander pot presentar recurs d'apel·lació davant de l'Audiència de Barcelona.