Publicado 11/6/2019 18:05:45 +02:00CET

El jutge confirma que el Santander ha de tornar 570.000 euros a una inversora de 'Valores Santander'

Desestima el recurs del banc perquè la clienta no va rebre informació "suficient", "comprensible" ni "clara"

ACN

Barcelona.-Un jutge de la secció 19 de l'Audiència Provincial de Barcelona ha confirmat que el Banc Santander ha de tornar 570.000 euros a una clienta que va invertir una herència en 'Valores Santander', perquè la informació que se li va facilitar "no es pot considerar suficient, comprensible i clara sobre les característiques del producte contractat i els possibles riscos inherents de l'operació". L'entitat bancària havia presentat un recurs contra la resolució del jutjat de primera instància 35 de Barcelona argumentant que la inversora sabia que el producte es convertiria en accions i que tenia coneixements suficients per entendre el producte perquè ja n'havia adquirit de similars.

La demandant, una de les 150.000 persones que van adquirir el producte 'Valores Santander', va patir pèrdues superiors al 40 % del valor de la seva inversió perquè el que pensava que seria un senzill dipòsit es va transformar en accions de l'entitat amb un preu per acció de gairebé 13 euros, mentre que el valor de mercat de les accions no arribava als 6 euros, exposa el Col·lectiu Ronda en un comunicat.El jutge argumenta que la "obligació" d'informar "no es pot entendre de mera disponibilitat d'accés sinó de constatació de la seva transmissió" i per aquest motiu "el mer fet d'entregar un tríptic resum del producte on es faci referència a la data de valoració de les eleccions no és suficient per donar per complida aquesta obligació d'informar sobre el risc de pèrdues". Afegeix que "el cobrament dels cupons" i "la correspondència posterior" no poden corregir "la defectuosa informació prèvia".La defensa del banc exposa en el recurs que la dona va conèixer la naturalesa del producte el 2009 i que per tant els diners que li han de tornar haurien de ser els que tenia el 2009. També indica que la dona tenia "coneixements suficients" perquè havia tingut productes similars amb anterioritat i era administradora i apoderada d'una societat. El jutge es basa en la jurisprudència per argumentar que l'acció de queixa de la inversora "no estava caducada" i que l'"error excusable" de la clienta té a veure amb el "desconeixement de la dinàmica del producte ofert".El jutge exposa que Valores Santander era "un producte barreja de renta fixa i renta variable" emès per el Banc Santander a través d'una societat instrumental per finançar l'adquisició del banc holandès ABN Amro a través d'una Oferta Pública d'Adquisició (OPA) llançada conjuntament amb Royal Bank of Scotland i Fortis. Si aquesta fracassava els valors quedaven configurats com un producte de renda fixa que serien amortitzat el 4 d'octubre del 2008 amb una rendibilitat del 7,5% TAE, però si prosperava, com va passar, els valors serien de renda variable i esdevindrien accions ordinàries del Banc Santander de forma obligatòria el 4 d'octubre del 2012.L'escrit conclou que els valors es podien convertir en accions de manera automàtica i per tant "l'inversor estava assumint un risc de volatilitat, tot i que fos atenuat pels interessos que rebia a canvi". Aquest fet requeria "la necessària i completa informació per part de les entitats" que oferien el producte, una informació que s'havia de donar "de manera activa i proporcional al nivell de formació financera del seu client perquè aquest pugui comprendre el se u abasta de la seva decisió i valorar la seva conveniència", cosa que conclou que no es va fer.