Publicado 1/4/2019 14:07:00 +02:00CET

Girona posa en marxa el sistema de recollida de residus amb contenidors intelligents

Agencia Catalana de Noticias
ACN

La iniciativa s'aplicar en un sector de la plaa de Catalunya, amb prop de 170 habitatges i una vuitantena d'establiments

ACN

Girona.-L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa el sistema de recollida de residus amb contenidors intelligents en un sector de la plaa de Catalunya. La iniciativa, que s'aplica per primera vegada a la ciutat, forma part d'una prova pilot i la previsió és que en un futur derivi en la implantació del pagament de taxes per generació de residus. L'objectiu, a més, passa per fomentar i augmentar la recollida selectiva i, alhora, conscienciar la ciutadania. El sistema afectar 169 habitatges i 78 establiments. Els bars, restaurants i cafeteries de l'mbit afectat, per, no abocaran els residus en aquests nous contenidors, sinó que s'integraran dins del recorregut de recollida comercial del Barri Vell.

A partir d'ara, hi haur només dos contenidors de recollida al vial central de la plaa de Catalunya; un per abocar-hi fracció orgnica tres dies a la setmana i un altre per dipositar-hi, diriament, la fracció de correspongui. Així, un mateix contenidor s'utilitzar per introduir-hi diferents fraccions. La intenció és reduir el nombre de contenidors a la via pública (a la plaa de Catalunya es passar de set a dos) i també s'hi installar un petit cubell per recollir el txtil sanitari tres dies a la setmana. Durant les tres primers setmanes d'implantació, personal tcnic d'educació ambiental informar i assessorar a les persones que en facin ús. A més, l'Ajuntament ha repartit material tant als habitatges com als establiments de la zona com ara bosses, un díptic informatiu i dues targetes per habitatge o activitat per obrir els contenidors, entre d'altres. Els contenidors intelligents permeten, a través duna targeta electrnica, identificar qui en fa ús i, per tant, la procedncia dels residus, ja siguin dun habitatge o duna activitat concreta. Els contenidors estaran tancats i només sobriran amb aquesta targeta. Daquesta manera, es podr controlar lús indegut i indiscriminat dels contenidors. Els residus es podran dipositar entre les set del matí i les deu de la nit, dacord amb la fracció que correspongui segons el calendari. A més, caldr que es colloquin a les bosses de residus els adhesius codificats que lAjuntament ha facilitat i que identifiquen cada habitatge o establiment.