Publicado 11/10/2015 11:16:11 +02:00CET

La Generalitat aprova una nova autorització ambiental de la refineria de Repsol al Camp de Tarragona

El permís fixa límits d'emissió que seran d'obligat compliment a partir del 2018

Tarragona (ACN).-

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha aprovat una nova autorització ambiental de la refineria de Repsol Petróleo S.A, situada als municipis de la Pobla de Mafumet, Constantí i Perafort (Tarragonès). En concret, s'ha autoritzat l'adequació de la planta d'olefines per maximitzar l'alimentació amb propà, un canvi considerat ambientalment no substancial, segons el Departament de Territori i Sostenibilitat, que afegit que el projecte "no suposa la instal·lació de cap nou focus ni l'increment de les emissions de cap dels existents ni de les torxes". El permís ambiental fixa límits d'emissió que no seran d'obligat compliment fins l'any 2018.Amb aquest nou permís, s'ha posat al dia l'autorització ambiental d'un dels establiments industrials més importants i estratègics de Catalunya, amb una capacitat de producció anual que supera els 11 milions de tones de productes diversos amb amplíssima repercussió a la industria química i petroquímica.

L'actualització de l'autorització forma part de l'aposta de futur del Govern de la Generalitat pel Camp de Tarragona, que necessàriament ha de passar per un desenvolupament sostenible i equilibrat dels diferents sectors productius, amb l'objectiu d'assolir una economia diversificada que assumeixi i minimitzi les seves externalitats ambientals.

L'objectiu ha estat que la nova autorització fixés límits d'emissió que no seran d'obligat compliment fins l'any 2018, d'acord amb la normativa europea.

Addicionalment, per primer cop des que la planta es troba en funcionament, s'ha inclòs a l'autorització un apartat específic referit a les emissions difuses, que ha de representar una passa endavant en la protecció de la qualitat de l'aire al camp de Tarragona.

La nova autorització ambiental està alineada amb els objectius de la Taula de la Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona, constituïda el passat mes de juliol. Aquest òrgan canalitza i aglutina les actuacions en matèria de qualitat de l'aire que es desenvolupen en aquest àmbit territorial.