Publicado 29/5/2019 13:17:08 +02:00CET

Explotacions agràries i ramaderes del Parc Natural de la Zona Volcànica fomentaran la biodiversitat i estalvi energètic

Agencia Catalana de Noticias
ACN

Gestionen prop de 800 hectàrees de la Garrotxa i han acordat amb el parc un manual de bones pràctiques

ACN

Olot.-Disset explotacions agràries i ramaderes que gestionen prop de 800 hectàrees a la Garrotxa s'han compromès amb els responsables del Parc Natural de la Zona Volcànica a impulsar un conjunt de bones pràctiques. L'objectiu és avançar en la conservació del medi natural i promoure accions que permetin preservar el paisatge i l'entorn natural de la comarca. Fomentar la biodiversitat o millorar l'estalvi energètic són alguns dels aspectes acordats. També destaca la campanya 'Fet al parc' per promoure i donar a conèixer els productes que s'elaboren des d'aquestes explotacions. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Ferran Miralles, ha presentat la campanya a Olot amb representants de les explotacions.

La campanya 'Fet al parc' s'emmarca dins l'acord entre el Parc Natural de la Garrotxa i les disset explotacions agropecuàries que gestionen prop de 800 hectàrees incloses en l'espai natural. Concretament, s'ocupen de 670 hectàrees de pastures, 120 hectàrees de cultius i 4,5 hectàrees d'horta. El parc treballarà en la difusió dels continguts de la campanya, tant de les explotacions com dels productes i els punts de venda on trobar-los. També realitzarà estudis, activitats de recerca i seguiment per fomentar les activitats agropecuàries respectuoses amb el medi natural. També treballarà en la seva difusió amb activitats formatives. D'altra banda, crearà grups de treball per impulsar noves propostes i treballarà per desenvolupar una imatge gràfica i un marc normatiu que permeti identificar aquestes productes agroalimentaris adherits.Bones pràctiques agroambientals Per la seva banda, les explotacions es comprometen a implementar un seguit de bones pràctiques agràries, ramaderes i ambientals que suposen un impacte positiu en la conservació dels valors naturals del parc natural incideixen en aspectes diversos, com l’aprofitament d’aigua, l’ús de fertilitzants i herbicides o l’estalvi energètic. Concretament, les empreses adherides es comprometen a implantar i mantenir sistemes eficients d’aprofitament d’aigua, evitar punts de captació que suposin un efecte negatiu per al medi, potenciar tècniques de sembra directa o mínim cultiu extensiu, aprofitar els recursos del sòl amb rotació de cultius i mantenir la coberta vegetal amb cultius herbacis. També utilitzaran espècies autòctones en la sembra de pastures, evitaran herbicides, i introduiran pastures de sotabosc amb sistemes poc intensius i pasturatge rotacionals. Pel que fa a fertilitzants, es comprometen a enterrar les dejeccions ramaderes abans de 24h després de la seva aplicació, potenciar el compostatge i prioritzar l’ús d’adobs orgànics, així com a la racionalització de l’ús de fertilitzants. Així mateix, es vol reduir l’ús de fitosanitaris, i aplicar els de baixa toxicitat. També treballaran per fer una rotació de cultius per reduir la presència de plagues i malalties. Un altre dels compromisos compartits és la priorització de sistemes de produccions ramaderes extensives o semiextensives, la plantació de fruiters de varietats locals, el foment del comerç local de cereals i farratges i l’eliminació de llavors transgèniques. Finalment, les explotacions assumeixen també la conservació d’elements singulars amb valor paisatgístic, com ara murs o barraques de pedra seca, entre altres.