Publicado 3/4/2019 18:40:59 +02:00CET

Un estudi de la Universitat de Vic determina que la qualitat biolgica dels rius i rieres dOsona és bona

La investigació també revela que hi ha trams de qualitat mediocre com el Gurri o el Meder al seu pas per Vic

ACN

Manlleu.-Un estudi del Centre dEstudis Mediterranis (CERM) de la Universitat de Vic-UCC determina que els rius i rieres dOsona tenen una qualitat biolgica bona o molt bona, unes conclusions que segueixen la tendncia dels últims anys. Durant el 2018 shan mostrejat 19 trams fluvials i, daquests, quinze tenen una qualitat biolgica bona o molt bona. Si bé es destaca que en cap punt el resultat de lavaluació ha estat molt dolent, hi ha trams amb qualitat mediocre, com el Gurri al seu pas per Vic, o dolenta, al riu Méder (Vic) o a la riera del Sorreig (Sant Boi de Lluans) i en qu els investigadors recomanen que caldria treballar-hi per revertir la situació. Els resultats satribueixen principalment a una pluviometria molt elevada i, en conseqüncia, a cabals també molt elevats.

Lestudi diu que sha detectat un augment dels nutrients (nitrogen i fsfor) en alguns dels sectors de riu que circulen per la plana agrícola com el Rimentol, al Gurri riu amunt del barri de la Serra de Senferm, al polígon industrial de Malloles (Vic) i riu avall de lEDAR de Vic, al Sorreigs (Sant Boi de Lluans) i al Meder (Vic). Els autors del treball dinvestigació apunten al rentat dels camps de conreu com a principal causa, encara que no l'única, daquest increment. Els cursos fluvials de magnitud menor i que travessen superfícies urbanes, com passa a Vic, mostren una degradació important, segons lestudi, sobretot de lhbitat fluvial i el bosc de ribera, que reverteixen en la qualitat biolgica i general de lecosistema fluvial.La qualitat del bosc de ribera es manté estable, ni millora ni empitjora respecte a les avaluacions anteriors. El curs principal del Ter mostra una qualitat bona de bosc de ribera a excepció dels trams que transcorre pels nuclis urbans de Manlleu i Roda de Ter, molt modificats. Els afluents localitzats en rees forestals i amb agricultura extensiva mostren una qualitat bona o molt bona. Per contra, no passa el mateix amb els afluents que transcorren per la plana agrícola o per zones urbanes i industrials on la qualitat és mediocre o dolenta.Els trams de riu analitzats pertanyen als termes municipals de Vic, Manlleu, les Masies de Voltreg, Santa Eullia de Riuprimer, Torelló, Taradell, Sant Quirze de Besora, Sant Boi de Lluans, Roda de Ter, Santa Maria de Besora, lEsquirol i Rupit. Per fer lestudi, es mesuren parmetres generals de cada punt cabal-, es determina la qualitat de lhbitat fluvial i el bosc de ribera, la qualitat fisicoquímica -temperatura, pH, conductivitat elctrica i oxigen dissolt- i la qualitat biolgica de laigua, fent servir els macroinvertebrats aqutics -escarabats, sabaters, cuques de capsa, entre daltres- com a indicadors de qualitat.Aquest estudi, que el CERM elabora de forma anual, compta amb el suport dels ajuntaments de Vic i Manlleu, i amb la collaboració del laboratori de Depuradores dOsona SL a lEstació Depuradora dAigües Residuals de Vic.