Publicado 16/4/2019 15:09:43 +02:00CET

Un estudi alerta de la disminució de la mida del peix blau a Catalunya

Experts de lInstitut de Cincies del Mar indiquen que pot tenir conseqüncies en la reproducció i el creixement daquestes espcies

ACN

Tarragona.-La mida del peix blau a la Mediterrnia Nord-Occidental disminueix i aix pot tenir conseqüncies en la reproducció i creixement daquestes espcies, segons un estudi realitzat per lInstitut de Cincies del Mar (ICM\/CSIC) i encarregat per la Comissió Europea. Els resultats també assenyalen que la població de sardina i seitó és cada vegada més jove i que hi ha peixos que es pescaran abans dhaver-se reprodut per primer cop, fet que conduir a la disminució de la capacitat reproductiva de la població. Els experts ho atribueixen a canvis ambientals desfavorables, a les temperatures, les pluges, el plncton i a una explotació pesquera alta. Com a solucions assenyalen la posada en marxa de polítiques de mitigació del canvi climtic i una gestió que sadapti a lestat dels animals.

Lestudi forma part del marc de les actuacions impulsades des de la Direcció General de Pesca i Afers Marins dins del Pla de Competitivitat del peix blau a Catalunya, que es va presentar el 2016 com a conseqüncia de la preocupació del sector davant la tendncia que tenien les captures en els darrers anys. La investigació ha tingut tres objectius: la revisió de la informació biolgica disponible de la sardina i el seitó la revisió de la informació ecolgica i pesquera i el plantejament de propostes de gestió alternatives de la pesca. Els resultats shan obtingut a partir de la recollida dinformació biolgica clau, la distribució i connectivitat que sobté de lanlisi genmica dels individus capturats, lestudi de la seva reproducció i el creixement i la condició i el contingut energtics.Daltra banda, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha decidit crear lInstitut Catal per la Governana del Mar, IICATMAR, que recollir informació detallada per tal que el futur es disposi duna diagnosi més acurada sobre lestat de les poblacions.