Publicado 9/10/2019 18:14:09 +02:00CET

Els infants acollits per la seva família extensa estan més satisfets que els que estan amb famílies alienes

Les famílies alienes posen una nota de 9,3 a l'experiència, i la família extensa, un 8,3

ACN

Barcelona.-Els infants acollits dins de la seva família extensa mostren una major satisfacció que els acollits per famílies alienes. És la principal conclusió d'un estudi fet per l'entitat social Intress sobre centenars d'acolliments a Catalunya i Balears. En concret, la satisfacció dels menors acollits per la seva pròpia família extensa arriba al 94,5% dels casos, mentre que els acollits en famílies alienes estan satisfets en el 88% dels casos. Si es pregunta a les persones acollidores, aquestes expressen nivells de satisfacció alts: un 9,3 sobre 10 quan l’acolliment és en família aliena i un 8,3 pel que fa a família extensa.

L’entitat social Intress ha presentat un estudi sobre 930 acolliments duts a terme a Catalunya i Balears, el seguiments dels quals ha estat realitzat per aquesta entitat en els darrers anys, el 64,5% d’aquests en família extensa (avis, tiets, germans) i el 35,5% en família aliena. En el treball s’estudia l’efectivitat que tenen els acolliments com a mesura de protecció de l’infant, i s’analitzen oportunitats de millora en aquests processos. Es vol aprendre de l’experiència professional, del que diuen infants i famílies i contribuir a generar cultura de l’acolliment.Sobre el perfil dels infants, la mitjana d’edat quan van entrar a una família d’acollida era de 6,6 anys. El percentatge de nens i nenes està igualat tant en acolliment en família extensa com en família aliena. L’edat mitjana dels infants acompanyats per Intress en aquests processos és de 10,6 anys, quan es tracta d’acolliment en família aliena, i d’11,1 en els nens d’extensa. El 20% dels infants són fills únics, sense diferències per tipus d’acolliment. Pel que fa als que tenen germans, es més freqüent (40%) que aquests estiguin acollits junts en la seva família extensa. En el cas de les famílies extenses, el 55% dels casos són els avis els que acullen, i el 31% són els oncles.Si s’estudia el context del qual provenen el conjunt de nens inclosos a l’estudi, la majoria ha patit una situació de negligència (93%), però s’ha vist que en el 15% de casos havien viscut a més algun tipus de maltractament físic, i de tipus psicològic en el 23% de les ocasions. A més, en el 22% del total d’infants en acolliment hi havia l’antecedent d’una situació de violència de gènere entre els progenitors, element que s’afegeix a la complexitat que ja per sí soles suposen aquestes situacions.La majoria dels estudiats han estat acolliments permanents. En el moment de tancar la recerca, el 62% dels infants vivien amb una família d’acollida. L’edat mitjana de les persones acollidores en família extensa és més alta i la majoria no treballen (6 de cada 10), mentre que en família aliena son un 80% les que sí que estan actives en el mercat laboral.S’han estudiat 930 acolliments seguits per l'entitat Intress, duts a terme a Catalunya i Balears els darrers anys, el 64,5% d’aquests en família extensa (avis, tiets) i el 35,5% en família aliena. S’ha entrevistat 84 infants d’entre 8 i 17 anys, i s’han estudiat les valoracions de 221 acollidors, la majoria (65%) de família extensa.Actualment a Catalunya hi ha un total de 727 famílies acollidores i 135 de col·laboradores. Aquestes persones fan possible que 887 infants tutelats per l'administració tinguin una llar i 157 passin el cap de setmana i les vacances en família.