Publicado 4/4/2019 11:22:46 +02:00CET

Descobreixen mecanismes de control del VIH que ajudarien a trobar una cura pel virus

ACN

Tarragona.-Un grup dinvestigadors catalans i de la resta de lEstat han identificat elements implicats en el control espontani del VIH, una capacitat que tenen tan sols un 1% dels malalts i que els permet evitar el desenvolupament del virus per si mateixos sense prendre tractament. Aquest aven obre la porta a establir potencials dianes teraputiques que es puguin estudiar en el futur per tal daconseguir la cura per la malaltia, segons han explicat els equips de recerca. Actualment, al món hi ha aproximadament 36,7 milions de persones que viuen amb infecció pel VIH i es calcula que prop de 1,8 milions dindividus es van infectar durant el 2017. A dia davui encara no hi ha una cura pel virus.

La troballa lhan realitzada investigadors del grup de recerca dInfecció i Immunitat (INIM) de lHospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HJ23), de lInstitut dInvestigació Sanitria Pere Virgili (IISPV) i de la Universitat Rovira i Virgili (URV), juntament amb un grup de recerca de lIBIS\/HUVR de Sevilla i en collaboració amb altres grups de recerca de la Red de Investigación en Sida (RETICS-RIS) de lInstituto de Salud Carlos III.Els científics informen que han estudiat un grup seleccionat de pacients infectats pel VIH dels anomenats controladors delit, és a dir, que tenen la capacitat de controlar el virus per si mateixos, alguns dells durant molts anys, encara que no prenguin tractament antiretroviral. Per a la comunitat investigadora aquests pacients representen un model idoni per aprofundir en el coneixement dels mecanismes mitjanant els quals els sistema immune dalgunes persones és capa de controlar el virus de manera espontnia. Segons els experts, els resultats obtinguts han demostrat diferncies entre els pacients que mantenen el control viral durant anys i els que perden el control virolgic amb el temps. Tot i que el tractament mdic actual és efica i permet millorar la salut dels pacients, prolonga la vida dels infectats i redueix les taxes de transmissió, no és curatiu. Per tant, els pacients de VIH han de prendre medicaments tota la vida. Per aquest motiu, un dels principals objectius actuals entre els investigadors en matria de VIH és la recerca destratgies de tractament alternatives que potencin el sistema immune amb la finalitat dassolir, el que sanomena cura funcional del VIH o remissió virolgica persistent.