Publicado 3/4/2019 12:07:03 +02:00CET

El Departament de Cultura obre una convocatria pública d'adquisicions per a la Collecció Nacional d'Art Contemporani

Les obres hauran de comptar amb el compromís dacceptació duna institució de la Xarxa de Museus dArt de Catalunya o el MACBA

ACN

Barcelona.-El Departament de Cultura, en el marc del Pla Integral de les Arts Visuals, ha obert la convocatria pública de recepció de propostes dadquisició dobres per formar part de la Collecció Nacional dArt Contemporani. Aquesta collecció constitueix un conjunt amb personalitat prpia dins de la Collecció Nacional dArt. Est integrada per fons i obres dart contemporani de titularitat nacional o gestionades per institucions a les quals les lleis darxius, biblioteques i museus, respectivament, atorguen la categoria i rang de nacionals. Inicialment, formen part de la Collecció Nacional dArt, els béns culturals mobles que integren lanomenat Fons dArt de la Generalitat, amb independncia del seu lloc dubicació, i els integrants de les colleccions del MNAC, lArxiu Nacional de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya. El termini de presentació finalitza el 30 dabril.

Per al 2019 es disposa duna dotació reservada de 150.000 euros per part de la Direcció General de Cooperació Cultural. Així, el Pla Integral de les Arts Visuals estableix que la Collecció Nacional dArt Contemporani sanir reactivant i ampliant amb ladquisició dobres dartistes catalans o vinculats al context de la creació contempornia a Catalunya, per tal de nodrir les colleccions públiques. Els artistes, galeries o altres persones o entitats que vulguin proposar una adquisició per a la Collecció Nacional dArt Contemporani poden presentar les seves ofertes fins el 30 dabril, documentades en un únic fitxer PDF que contingui els detalls sobre lentitat proposant; la biografia actualitzada de l'artista; els arguments i lavaluació de la seva obra i la significació de la seva aportació; el títol, data de creació, dimensions, suport, les tcniques utilitzades i el preu proposat per a cada obra; lhistorial i estat de lobra i les condicions i requeriments de conservació, així com lespecificació del material tcnic necessari per a la seva reproducció en el cas dobres audiovisuals. Igualment, caldr aportar una breu selecció darticles publicats i de catlegs on lobra surti referenciada, si nhi ha, així com informacions visuals de la mateixa. Només podran incorporar-se per ser valorades per la Comissió en la darrera fase aquelles propostes dadquisició dobra que, en el cas de ser seleccionades, comptin amb el compromís dacceptació del dipsit duna institució museística de la Xarxa de Museus dArt de Catalunya. Aquest compromís podr ser previ o posterior a la presentació de les propostes i podr ser gestionat, si és el cas, per la prpia Comissió, per sempre haur de portar data anterior a la de la proposta definitiva de compra per a 2019. En el cas del MACBA, les propostes passaran sempre pel seu Comit dadquisicions per a la seva acceptació i, en el cas de la Xarxa de Museus dArt de Catalunya, les propostes presentades hauran de ser validades en el marc de la política dadquisicions de cada museu. La comissió encarregada de valorar els treballs est formada per representants del Departament de Cultura; dequipaments culturals com el MACBA, el MNAC, la Xarxa de Museus dArts de Catalunya, la Xarxa de Centres dArts Visuals de Catalunya i el CoNCA, així com experts en art contemporani, sense interessos econmics en el sector.