Publicado 29/10/2019 15:13:05CET

Competència impugna dos contractes de transport públic de l’AMB valorats en 350 milions

L’ACCO considera que els plecs inclouen previsions "altament restrictives de la competència"

ACN

Barcelona.-L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha interposat dos recursos contra els acords del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per la licitació de dos serveis públics de transport de viatgers. En concret, es tracta de la licitació del transport públic entre Horta i Gràcia, a Barcelona, i el servei entre Sant Boi de Llobregat, Barcelona i altres municipis del Baix Llobregat i el Barcelonès. Els contractes estan valorats en gairebé 350 milions d’euros: 30.370.981 euros en el primer cas i 319.205.779 € en el segon. Amb aquesta decisió, l’ACCO fa ús de les seves facultats d’impugnació davant els òrgans jurisdiccionals dels actes de les administracions públiques per defensar la competència efectiva en els mercats.

En aquest cas, l’ACCO considera que els plecs de clàusules administratives i econòmiques i de prescripcions tècniques contenen previsions “altament restrictives de la competència”, segons ha informat en un comunicat. En les licitacions s’exigeix un nivell d’experiència prèvia en nombre de quilòmetres recorreguts anuals en transport urbà molt elevat, que “limita injustificadament” el nombre d’operadors que poden participar. Els contractes valoren també disposar de terrenys per a cotxeres en un determinat radi territorial, una condició que “dificulta significativament que empreses no implantades prèviament en el territori els puguin aconseguir”, segons l’ACCO.A més, la competència en termes de preu es troba “fortament diluïda” ja que 32 punts sobre 100 fan referència a l’oferta econòmica i la fórmula que s’aplica per distribuir aquests 32 punts és “molt poc sensible” a les baixes presentades pels licitadors. A més, aquest dimarts, l’ACCO ha requerit novament a l’AMB que declari la nul·litat o derogui l’acord assolit al Consell Metropolità l’1 d’octubre de 2019, pel qual es va aprovar l’expedient de contractació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers en autobús a l’Àrea Portuària de Barcelona i a la zona d’activitats logístiques (ZAL), així com els plecs que regeixen la contractació, amb un pressupost màxim d'1,7 milions.L’ACCO critica que malgrat els requeriments efectuats en relació les anteriors licitacions, “l’AMB insisteix en aprovar procediments de contractació regits per les mateixes clàusules problemàtiques des d’una perspectiva de competència i impugnades per l’ACCO davant la jurisdicció contenciosa administrativa”.