Publicado 1/4/2019 12:45:20 +02:00CET

Calafell vol limitar lobertura de clubs cannbics

El Ple debat aquest dilluns una proposta que veta els locals prop dequipaments

ACN

Calafell.-LAjuntament de Calafell torna a afrontar la regulació dels clubs cannbics al municipi. Fa cinc anys, el consistori ja va engegar la maquinria per aprovar una normativa que limités lobertura daquests locals, acordant aleshores una suspensió de noves llicncies durant un any. La manca dacord municipal, per, va fer que la moratria saixequés sense haver aconseguit fixar cap normativa per regular el sector. Aquest dilluns, el govern ho torna a intentar i portar al Ple laprovació inicial dun Pla Especial Urbanístic que limita on i com es poden obrir els clubs cannbics. A grans trets, en veta lobertura a menys de 300 dun equipament -educatiu, sanitari, esportiu o centre cívic-, tampoc sen podran obrir en galeries comercials i la separació mínima entre clubs ser de 500 metres.

La proposta té pretén delimitar els llocs on es poden obrir els locals, així com certificar que els clubs estan correctament inscrits als registres públics, garantir les condicions higiniques i acústiques, i evitar les molsties als vens. En aquest sentit, fixa, per exemple, la necessitat de presentar un certificat acústic i dona potestat a lAjuntament per demanar la installació de limitadors de so. També estableix com ha de ser la sortida de fums dels locals.Al mateix temps, el Pla Especial Urbanístic concreta que les llicncies o permisos dobertura a aquests tipus de locals es concediran per un temps mxim de cinc anys. Passat aquest temps, els clubs hauran de demanar un nou permís si volen mantenir lactivitat.Junt amb la proposta per regular els clubs cannbics, lAjuntament de Calafell dur al ple daquest dilluns a la tarda una moratria dun any per a la concessió de noves llicncies, bé sigui per a obertura de locals o per a reformar els existents al municipi. Si el Pla Especial saprovés inicialment i daquí a un any seguissin en marxa els trmits per a laprovació definitiva, la moratria es podria prorrogar un any més. El Pla que arriba avui al Ple es va acordar en Comissió Informativa de Serveis Econmics i Urbanístics amb el suport dels 9 regidors de govern i del regidor no adscrit Jesús Benedicto, mentre que la resta de grups es van abstenir. Aquest dilluns, per, el govern necessitar com a mínim sumar 11 vots del Ple a favor per tirar endavant la proposta, ja que és indispensable la majoria absoluta del plenari per poder aprovar qualsevol pla urbanístic.