Publicado 31/7/2019 19:06:48 +02:00CET

Aprovat inicialment el planejament del Centre direccional de Cerdanyola del Vallès

S'hi preveuen més de 5.300 habitatges, dels quals 2.534 seran amb protecció oficial

ACN

Cerdanyola del Vallès.-La Comissió territorial d'urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat inicialment aquest dimecres el Pla director urbanístic (PDU) del Centre direccional de Cerdanyola del Vallès. Es tracta d'un sector ja previst al Pla general metropolità (PGM) del 1976 com una nova centralitat metropolitana, amb una superfície de més de 407 hectàrees. Actualment acull equipaments com el Sincrotró Alba, tres centres de protecció de dades o les seus de les empreses Sener, Stradivarius i Natura Bissé, així com un edifici de 24 habitatges amb protecció oficial. Ara s'hi preveu la construcció de més de 5.300 habitatges, dels quals 2.534 seran amb protecció oficial, a banda d'activitat econòmica i espais verds.

La superfície comercial s'ha reduït "considerablement" respecte al PDU anterior, segons se subratlla des del Departament de Territori i Sostenibilitat, i se situa al costat de l'estació d'Adif i als baixos dels edificis d'habitatges dels carrers principals. Pel que fa a les zones d'activitat econòmica, amb 1,5 milions de metres quadrats de sostre, es reorganitzen dins l'àmbit per disposar-les en illes de grandària mitjana en comptes d'en macroilles. El Pla preveu un sistema d'espais lliures de 178 hectàrees, incloent els espais fluvials, amb diferents escales, diferenciant el parc-corredor de Can Fatjó, d'importància metropolitana, de la xarxa d'espais verds mitjans entre Can Fatjó i Can Planes. D'altra banda, es dissenya una xarxa viària amb quatre vies longitudinals i cinc transversals per garantir la continuïtat amb les trames urbanes existents i la mobilitat dins la nova ciutat. Pel que fa a la mobilitat, el PDU preveu la millora dels accessos a la B-30 i a la C-58, noves connexions amb transport públic mitjançant un carril bus segregat, un possible ramal de la línia d'FGC que es connectarà al Parc amb dues estacions, i línies d'autobús per a una bona comunicació amb la ciutat. La futura avinguda dels Gorgs\/Magrans, a més, redueix la seva amplada dels 70 als 50 o 45 metres, en funció de la zona, per dotar-la d'un caràcter més urbà.El PDU ha estat sotmès a un procés de participació ciutadana, que ha servit per recopilar la posició del territori, i ara, un cop aprovat inicialment, s'exposarà a informació pública durant 45 dies.